Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Valstybės pažangos strategiją kviečia kurti visą visuomenę

2023 01 20

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje sausio 20 d. vyko diskusija apie Lietuvos valstybės ateities tendencijas ir projektą „Lietuva 2050“.
 
Strategijos rengėjai (LR Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su LR Seimo Ateities komitetu, Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) ir Vilniaus universitetu) kviečia visuomenę į susitikimus ir diskusijas, siekdama aktyvaus piliečių dalyvavimo jos rengime. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimui ir akademinei bendruomenei, todėl susitikimas buvo surengtas Lietuvos karo akademijoje, siekiant išgirsti Akademijos, kaip švietimo įstaigos ir Lietuvos kariuomenės padalinio, bendruomenės ateities įžvalgas ir siūlymus.
 
Susitikime dalyvavusi projekto vadovė STRATA vyr. analitikė dr. Sigita Trainauskienė pristatė projektą ir jo įgyvendinimo etapus, kuo rėmėsi ir kokias metodikas taikė, kurių užsienio šalių patirtį laiko geru pavyzdžiu Lietuvos pažangos strategijos rengėjams. Diskusijos metu kariūnai ir dėstytojai pateikė daugiau su jos turiniu ir įgyvendinimu susijusių klausimų. Į juos atsakydama projektu vadovė geriau supažindino su aktualiausiomis ateities įžvalgomis ir atkreipė dėmesį, kad strategiją rengiant jau dalyvauja 100 šalies organizacijų.
 
Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika, dėkodamas dr. Sigitai Trainauskienei už išsamų projekto „Lietuva 2050“ pristatymą, kvietė kariūnus įsitraukti į jo rengimą, nes jiems, kaip ateities karininkams ir lyderiams, reikės dalyvauti šią strategiją įgyvendinant.
 
Šiuo metu „Lietuva 2050“ – tai ilgesnės negu 20 metų perspektyvos dokumentas, kuriame bus pateikta valstybės pažangos (Lietuvos ateities) vizija, nustatytos jai įgyvendinti reikalingos valstybės vystymosi kryptys ir poveikio rodikliai, rodantys socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės pokyčius šalyje. Projektą „Lietuva 2050“ numatoma baigti rengti ir pateikti LR Seimui 2023 m. pavasarį.
 
Strategijos rengėjai pabrėžia, kad pažangiomis įžvalgomis grįsta Lietuvos ateities vizija leis drąsiau mąstyti apie norimą ateitį ir geriau pasirengti galimiems iššūkiams bei galimybėms. Taip Lietuva galės tapti dar atsparesnė, o jos gyventojai, institucijos, verslas ir nevyriausybinės organizacijos įgyti papildomos motyvacijos imtis tam reikalingų pokyčių jau dabar.
 
Plačiau apie projektą: https://lrv.lt/lt/lietuva-2050
 
Eimanto Genio nuotraukos