Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Valstybės pareigūnai skatinami prisidėti prie valstybės gynybos ir saugumo užtikrinimo

2023 06 02

Birželio 2 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos kursų baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija. Akademijos ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos inicijuoti mokymai buvo skirti valstybės pareigūnams ir tarnautojams.
 
Tai strateginio lygmens nuo 2012 m. organizuojami kursai, kurių dalyviams ir pranešėjams sudaroma galimybė, diskutuojant dalytis savo nuomonėmis bei įžvalgomis nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais. Tokiu būdu tobulinamos valstybės pareigūnų kompetencijos, ugdomi gebėjimai priimti tinkamus sprendimus ir stiprinamas tarpusavio bendradarbiavimo ryšys.
 
Kursų dalyviams buvo pateikta išsami informacija apie regioninę saugumo aplinką ir jai kylančias grėsmes, aptarti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos teisinio reguliavimo ir vidaus saugumo klausimai, Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų pasirengimas valstybės gynybai, valstybės institucijų veikla rengiantis paskelbti ir paskelbus mobilizaciją, pristatyta krizių valdymo šalyje sistema, nagrinėjami nacionalinio saugumo ir gynybos, kuriai daro įtaką Lietuvos užsienio politika, ypatumai ir kt.
 
Kursų dalyviai taip pat lankėsi Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke ir Mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“.
 
Alfredo Pliadžio nuotraukos