Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Ukrainos Nepriklausomybės dieną dar labiau norisi padėti jos kariams

2023 08 24

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenė rugpjūčio 24-ąją sutiko su Akademijoje besimokančiais Ukrainos kariais ir kitais Lietuvoje gyvenančiais ukrainiečiais, pabėgusiais nuo šiuo metu jų gimtojoje šalyje vykstančio karo. Šiandien čia buvo švenčiama Ukrainos Nepriklausomybės diena.
 
Prieš tris dešimtmečius byrant Sovietų Sąjungai, 1991 m. rugpjūčio 24 d. Ukrainos Aukščiausioji Rada patvirtino šalies nepriklausomybės deklaraciją. Nuo tada rugpjūčio 24-oji naujojoje Ukrainos istorijoje pradėta minėti kaip šalies Nepriklausomybės diena. Šią dieną ukrainiečiai turi gerą progą pasidžiaugti, kad gimė būtent šioje šalyje, kad joje gali laisvai mokytis, įgyti profesiją, rasti darbą, turėti socialines garantijas ir pan. Tačiau Krymo aneksija ir pernai prasidėjęs karas Ukrainoje šiai šventei suteikė naują reikšmę.
 
„Šiandien Ukraina švenčia Nepriklausomybės dieną ir kartu kovoja dėl savo laisvės. Tai rodo, kad mes visi turime kovoti dėl laisvės ir savo tautos. Turime suprasti, kad laisvė nėra laisva. Laisvė yra galimybė pasirinkti, ką turime daryti, – sveikindamas ukrainiečius, kalbėjo Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika.
 
Generolas atkreipė dėmesį, kad rugpjūtį lietuviai turi kelias svarbias datas, kurios juos jungia ir vienija: „Tai 1939 m. rugpjūčio 23 d., kai dvi agresyvios valstybės – Sovietų Sąjunga ir Vokietija, sudarydamos paktą, pasidalijo Rytų Europą į įtakos zonas. „Mūsų partizanai kovojo su okupantais ir mes nebuvome praradę vilties, buvome tikri, kad laimėsime ir tapsime laisvi. Kita Lietuvai svarbi data yra 1993 m. rugpjūčio 31 d., kai Rusijos okupacinė kariuomenė paliko Lietuvos teritoriją.“
 
Generolas Akademijos vardu Ukrainos kariams įteikė istorinę Lietuvos vėliavą, kuri liudija ilgaamžes Lietuvos valstybingumo tradicijas, lietuvių tautos drąsą, o kartu ir pasiektą pergalę.
 
Švęsdama Ukrainos Nepriklausomybės dieną, Akademijos bendruomenė prisijungė prie Lietuvos šaulių sąjungos projekto „Vilniaus vorai“ ir renginio metu su šauliais pynė tinklus, kuriuos LŠS paramos Ukrainai grupė nuveš Ukrainos kariuomenės daliniams, kad apsaugotų jų karių gyvybes, – jais dengiama karinė technika ir kiti objektai, kuriuos svarbu paslėpti nuo priešo „akių“. Prie šio projekto inicaityvos jau yra prisijungusi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir kiti Lietuvos kariuomenės daliniai.
 
Šventinę nuotaiką sukūrė šiuo metu Lietuvoje gyvenantys ukrainiečiai. Prieš tris mėnesius Panevėžyje suburtas ukrainiečių ansamblis „Spivograi“ atliko dainas, sukurtas jų gimtinėje vykstančio karo metu.
 
Suprasdama Ukrainai teikiamos pagalbos reikšmę, Lietuvos karo akademija daug dėmesio skiria kariniam švietimui. Joje nuolat studijuoja ir jau yra išleista ne viena ukrainiečių karininkų ir seržantų laida, gausus jų kursas dabar mokosi Akademijos tarptautiniuose Vytauto Didžiojo karininkų kursuose. Ukrainiečių karių noras semtis žinių liudija tautos ryžtą nepasiduoti ir siekti pergalės kovoje dėl laisvės.
 
Lietuvos karo akademija, vienintelė Lietuvos aukštoji karo mokykla, kuri suteikia universitetinį ir karinį išsilavinimą, ugdo karininkus lyderius, nuolat stiprina bendradarbiavimą su Ukrainos nacionaliniu gynybos universitetu ir Odesos karo akademija.
 
Eimanto Genio nuotraukos