Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Ukrainos kariūnai teigiamai vertina Lietuvos karo akademijos jaunesniųjų vadų rengimo kursus

2023 01 31

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pagal NATO gynybos švietimo tobulinimo programą (angl. Defence Education Enhancement Programme, DEEP) toliau tęsiami pernai organizuoti Ukrainos kariūnams skirti jaunesniųjų vadų rengimo kursai. Šiais metais jau suplanuotos naujos sesijos, o bendras susidomėjimas kursais nuolat auga.
 
Kaip pažymi Ukrainos kariūnai, Lietuvos karo akademijos organizuojami kursai „Padalinių valdymo procedūros (PVP) judant“ (angl. Troop Leading Procedures (TLP) on Movement) yra vertinami dėl savo intensyvumo ir orientacijos į praktinius aspektus, sprendžiant kovos „ant žemės“ problemas. Šios žinios tampa ypač aktualios jaunesniesiems vadams, kurie netrukus gaus pirmuosius paskyrimus į karinius vienetus kariaujančioje šalyje. Ukrainos kariuomenės išreikštas noras tęsti PVP kursus rodo, kad Lietuvos kariuomenės karininkų švietimo lygis yra aukštas ir vertinamas tarptautiniu lygiu.
 
Kaip pažymi šios srities ekspertas, Lietuvos karo akademijos instruktorius mjr. Gintautas Razma, PVP kursų programa buvo sukurta NATO DEEP organizatorių prašymu. NATO specialistai kėlė tikslą – rasti greitą ir efektyvų būdą, kuris leistų tobulinti Ukrainos kariūnų ir jaunesniųjų karininkų vadybines kompetencijas, suteikiant jiems bazinių teorinių ir praktinių PVP žinių. Kaip prisimena instruktorius, NATO DEEP mokymo užduotis iškėlė reikšmingų iššūkių, nes visa kursų programa turėjo būti įgyvendinta per tris dienas: „Vis dėlto, pritaikius sukauptą patirtį, pavyko sukurti kursų rėmus ir parengti mokomąsias priemones. Iš pradžių buvo planuotos tik 3 sesijos. Maniau, kad tuo viskas ir baigsis. Tačiau 2022 metų pabaigoje ukrainiečiai paprašė papildomos sesijos, nes matė, kad kursai itin naudingi būsimiems karininkams. Šiais metais patvirtintos trys sesijos, vėliau gali būti organizuotos dar trys. Nesitikėta, kad kursai taps kone nuolatiniai, bet šiuo atveju karas diktuoja savo poreikius. Ir jeigu ukrainiečiai net ir karo metu mato šių mokymų vertę, tai yra rimtas visos Lietuvos karo akademijos įvertinimas. Remsiu ukrainiečių jaunesniųjų vadų rengimą tiek, kiek reikės ir kiek jėgos leis.“
 
Šiais Karo akademijos rengiamais kursais susidomėjo ir savo žinias šiemet taip pat tobulino arba planuoja juose dalyvauti ir kitų Lietuvos kariuomenės dalinių instruktoriai, už karinio švietimo ir rengimo organizavimą atsakingi kariai. Taip pat juose stebėtojo teisėmis ketina dalyvauti ir vienas Latvijos nacionalinės gynybos akademijos instruktorius.
 
„Jiems įdomu sužinoti, kokios yra naudojamos mokymo prieigos ir kaip galima per palyginti trumpą laiką pasiekti aukštą mokomosios medžiagos išmokimo lygį, – pasakoja mjr. Gintautas Razma. – Kaip mokytojas suprantu ir matau platesnį paveikslą, todėl neprieštarauju, kad kursuose ir moduliuose dalyvautų stažuotojai. Konsultuoju, atsakau į klausimus, dalinuosi žiniomis.“
 
Intensyvių praktinių kursų klausytojai pirmiausia supažindinami, kaip reikia atlikti pradinį uždavinio įvertinimą gavus aukštesniojo vado kovinį įsakymą judėti, vėliau naudojant demonstracines priemones parodoma, kaip galima sistemiškai išanalizuoti konkrečią vietovę, po to – kaip, remiantis vietovės įvertinimo rezultatais, sudaryti labiausiai tikėtiną priešo ir logiškai racionalų savo vadovaujamo būrio veiksmų variantą. Galiausiai trijų dienų kursų sesijos pabaigoje pateikiama interaktyvi santrauka ir organizuojama diskusija. Tokiu būdu kariūnams efektyviai suteikiama pradinių PVP žinių.
 
Mjr. Gintautas Razma patvirtina, kad sulaukia pačių geriausių atsiliepimų ir yra gavęs raštišką padėką. Taip pat kursų dalyviai dažnai asmeniškai dėkoja už jiems suteiktas žinias. „Turbūt pats geriausias įvertinimas yra ukrainiečių išreiškiamas stiprus interesas tęsti šiuos kursus“, – sako Lietuvos karo akademijos karininkas.
 
Kiekvienuose tokios paskirties kursuose dalyvauja apie 30 karių. Šie kursai yra nuotoliniai. Kursų kalba – anglų. Jų metu taikomos modernios mokymo priemonės leidžia per palyginti trumpą laiką pasiekti numatytus rezultatus. Dalyviai įgyja praktinių žinių, kurias pritaikius mūšio lauke galima efektyviau valdyti mažus karinius vienetus. Iš viso šiuose kursuose, kurie buvo organizuoti jau penkis kartus, Lietuvos karo akademija parengė daugiau nei 150 kariūnų ir jaunesniųjų vadų. Tikimasi 2023 m. dar parengti ne mažiau kaip 180 kursų klausytojų.
 
Eimanto Genio nuotraukose – Ukrainos kariams skirtus kursus LKA organizuoja nuotoliniu būdu
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel.: +370 6 204 8976, KATT 24 523, el. p. [email protected]