Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Tarptautinės politikos ir diplomatijos kursų klausytojams įteikti pažymėjimai

2023 04 28

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje balandžio 28 d. šešiolikai Tarptautinės politikos ir diplomatijos kursų klausytojų, Lietuvos krašto apsaugos sistemos padalinių atstovų, buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai. Kursai vyko balandžio 17–28 d.
 
Sveikindamas kursų klausytojus, Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika linkėjo jiems, kad išklausytos paskaitos ir jų metu nagrinėtos temos praverstų tolesnėje jų veikloje: „Norime jums suteikti tam tikrus įrankius ir supratimą, profesinių žinių, kurias būtų galima pritaikyti ir jums skirtoms užduotims įgyvendinti, tinkamiems sprendimams priimti.“
 
Tarptautinės politikos ir diplomatijos kursai Lietuvos karo akademijoje organizuojami nuo 2009 metų. Pagal šių kursų programą kandidatus į gynybos atašė siekiama supažindinti su aktualiausiais globalios saugumo aplinkos pokyčiais, geopolitiniais iššūkiais, taip pat šalių, į kurias skiriami gynybos atašė, specifika ir gynybos politika, naujausiomis NATO, Europos Sąjungos veiklos tendencijomis, diplomatinio darbo ypatybėmis ir teisiniu reglamentavimu, protokolo ir etiketo reikalavimais, streso valdymo, bendravimo su viešosios nuomonės formuotojais ypatumais.
 
Kursuose dėsto Lietuvos karo akademijos dėstytojai, Krašto apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, taip pat kviestiniai lektoriai – Seimo nariai, Lietuvos Respublikos ambasadoriai, Vyriausybės, Valstybės saugumo departamento ir kitų valstybės institucijų, užsienio ambasadų atstovai.
 
Eimanto Genio nuotraukos