Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Svarbus Karo akademijos politologų indėlis į Europos strateginės autonomijos tyrimus

2023 01 04

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius dr. Giedrius Česnakas ir Gynybos analizės centro ekspertas dr. Justinas Juozaitis redagavo prestižinėje tarptautinėje leidykloje „Routledge“ publikuotą knygą „Europos strateginė autonomija ir mažųjų valstybių saugumas: galios šešėlyje“ (angl. „European Strategic Autonomy and Small States' Security: In the Shadow of Power“).
 
Knygoje visapusiškai pristatoma šiuo metu aktyviai politikų ir ekspertų aptarinėjama Europos strateginės autonomijos idėja. Atskiruose jos skyriuose pirmiausia aptariama Europos strateginės autonomijos koncepcijos evoliucija, didžiųjų Europos Sąjungos valstybių (Prancūzijos ir Vokietijos), Europos saugumui svarbių valstybių (Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lenkijos) pozicijos ir interesai. Tačiau pagrindinis dėmesys krypsta į dažnai pamirštamas mažąsias Europos Sąjungos valstybes – Baltijos šalis, Belgiją, Daniją, Nyderlandus, Graikiją ir Vengriją. Analizuojama, kaip Europos strateginę autonomiją vertina šios valstybės, kokie jų nacionaliniai interesai, kaip jos bando šiuos interesus suderinti su didžiųjų valstybių, lemiančių pagrindinius Europos strateginės autonomijos vektorius, pozicijomis ir jas paveikti.
 
Tyrimas atskleidžia, kad mažosios Europos Sąjungos valstybės nėra Europos strateginės autonomijos proponentės, jos teikia prioritetą NATO stiprinimui ir ES sprendimams, papildantiems NATO gynybos ir saugumo užtikrinimo pajėgumus. Didelė dalis valstybių Europos strateginę autonomiją mato tik kaip galimybę sustiprinti savo nacionalinę gynybos pramonę ir ekonomiką, o ne kaip nepriklausomo geopolitinio veikėjo kūrimo iniciatyvą.
 
Redaktoriams pavyko suburti didelę tarptautinę Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Danijos, Belgijos, Nyderlandų, Graikijos ir Vengrijos mokslininkų ir ekspertų, kurie rengė atskirus leidinio skyrius, komandą.
 
Knygos redaktorių teigimu, jos rengimas ir projekto koordinavimas pareikalavo itin daug pastangų, intensyvaus darbo, tačiau ambiciją prisidėti prie tyrimų, kurie šiuo metu yra aktualūs Europos tarptautinių santykių diskurse, pavyko įgyvendinti – įrodyti kitiems ir sau patiems, kad galima atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus aktualiomis temomis, suburti tarptautinę komandą ir kad Lietuvos karo akademija turi didelį potencialą politikos mokslų srityje.
 
Knygos projektas buvo įgyvendinamas kaip Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslinių tyrimų programos „Mažųjų valstybių saugumas ir gynyba“ studijas remiančio projekto (2021–2024) dalis.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija siekia plėtoti atvirą prieigą prie mokslo žinių, todėl knygos skaitmeninę versiją galima rasti ir nemokamai atsisiųsti čia >>>.