Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Skelbiamos baigiamųjų bakalauro darbų gynimo darbotvarkės

2023 01 17

Sausio 23–27 dienomis baigiamuosius bakalauro darbus gins Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos IV kurso kariūnai ir ištęstinių studijų studentai. Darbų gynimus bus galima stebėti Senato posėdžių salėje ir K4 440 a.
 
Sausio 23–24 d. – Nacionalinio saugumo ir gynybos 191 būrio baigiamųjų bakalauro darbų viešo gynimo darbotvarkė
 
Sausio 25 d. – Gynybos ir viešosios vadybos IBGVV18 grupės baigiamųjų bakalauro darbų viešo gynimo darbotvarkė
 
Sausio 25–26 d. – Tarptautinių santykių 193 būrio baigiamųjų bakalauro darbų viešo gynimo darbotvarkė
 
Sausio 27 d. – Gynybos technologijų vadybos 192 būrio baigiamųjų bakalauro darbų viešo gynimo darbotvarkė
 
Sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus liepos mėnesį bus įteikti bakalauro studijų diplomai.
 
Daugiau informacijos:
Sandra Dubovik
LKA Studijų skyriaus informacijos rinkimo specialistė
Tel. 8 650 00 553, KATT 245553