Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Projektų valdymas kariuomenėje – misija įmanoma?

2023 02 07

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vasario 7 d. vykusio susitikimo dalyviai nagrinėjo įvairius karinių projektų vadybos, kaip vienos strateginių gynybos pokyčių priemonių organizacijose ir kariuomenės daliniuose, klausimus.
 
Susitikime dalyvavo ir savo patirtimi pasidalijo ats. plk. Sigitas Mundris, šiuo metu dirbantis NATO paramos ir pirkimų agentūroje (NATO Support and Procurement Agency, NSPA).
 
Diskusijos dalyviai aptarė iššūkius, su kuriais susiduria kariuomenės, įgyvendindamos projektus, ieškojo atsakymų, kokią paramą projektų vykdytojams suteikia vidinės organizacijos, o joms – pagrindiniai projektų produktų vartotojai. Taip pat buvo ieškoma efektyvesnių šių projektų įgyvendinimo Lietuvos kariuomenėje būdų.
 
Eimanto Genio nuotraukos