Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Prie Laisvės laužo pagerbė tautos gynėjų atminimą

2023 01 13

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai Laisvės gynėjų dieną pradėjo Vilniaus Antakalnio gimnazijoje kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda, Akademijos viršininku brg. gen. Almantu Leika, Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi, gimnazistais ir mokytojais dalyvaudami netradicinėje pilietiškumo pamokoje – uždegdami vienybės žvakutes ir prisimindami lietuvių tautos pergalę, iškovotą su meile Tėvynei širdyje.
 
„Lietuva gimė iš naujo, gimė tam, kad gyvuotų per amžius, – sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas. – Mes nepamirštame Sausio 13-osios aukų, nes jos leido nutiesti kelią į ateitį. Laisvė mums suteikė galimybę svajoti ir įgyvendinti svajones. Laisvė – tai vertybė, kurią reikia ginti. Kaip ir tuomet, prieš trisdešimt dvejus metus, kai buvo tvirtas visų mūsų tikėjimas ir ryžtas priešintis blogiui, nepasiduoti, susitelkti ir drąsiai kovoti už laisvę. Tai – mūsų pilietiškumo išbandymas ir gyva pilietiškumo pamoka. Šį išbandymą mes išlaikėme, o pamoką išmokome.“
 
„Šiandien pagerbkime aukas, kurias sudėjo Lietuva ir kurias deda Ukraina, – paragino Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, kalbėdamas apie dabar vykstančią kovą dėl laisvės. – Padėkime išsaugoti ją mums taip artimai ukrainiečių tautai. Padėkime Ukrainai iškovoti pergalę, nes tai bus ir mūsų pergalė.“
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika pabrėžė, kad kova dėl laisvės ir valstybės nepriklausomybės yra kasdienė kiekvieno žmogaus pareiga, ir nereikia būti didžiu, norint ją garbingai atlikti. „Svarbiausia – kad būtų nenugalima kovos dvasia, ir tada mes nugalėsime bet kokį blogį. Taip, šiandienos blogis yra grobuoniškos Rusijos pavidalu, ir mums reikia susitelkti, kad galėtume nuo jo apsiginti. Visus karius į priekį veda priesaika Tėvynei ir kovos dvasia, kuri vedė ir besąlygiškai kovojančius Laisvės karius“, – pabrėžė generolas.
 
Penktadienio rytą šalia gimnazijos liepsnojo Laisvės laužas ir skambėjo Laisvės kovų dainos.
 
Lietuvos karo akademijos kariūnai ir Vilniaus Antakalnio gimnazijos bei progimnazijos moksleiviai Laisvės gynėjų atminimą taip pat pagerbė Antakalnio kapinėse, uždegdami vienybės ir atminties žvakutes, padėdami gėlių ant didvyrių kapų ir tylos minutę prisimindami jų prasmingą auką.
 
Eimanto Genio nuotraukos