Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Prasidėjo Karinių oro pajėgų vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursai

2023 03 27

Kovo 27 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje prasidėjo pirmieji pagal karininkų karjeros koncepciją Karinių oro pajėgų vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursai. Tai – L2A lygmens karininkų karjeros kursai, kuriuose klausytojai įgyja žinių ir įgūdžių, būtinų baterijos/eskadrilės vado ir Karinių oro pajėgų padalinio štabo karininko pareigoms eiti. Šio lygmens parengimas taip pat būtinas kapitono pareigoms eiti, šiam kariniam laipsniui gauti ir kandidatuoti į L2B lygmens kursus.
 
Kursuose, kurių trukmė 10 savaičių, dalyvaus 22 klausytojai – Karinių oro, Karinių jūrų ir Specialiųjų operacijų pajėgų atstovai.
 
Kursų klausytojus pasveikino Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika.
 
Kursų mokymo programą sudaro šeši moduliai: lyderio ugdymo, karo aviacijos, taktikos (apimančio taktikos pagrindus, padalinių valdymo procedūras ir karinio sprendimo priėmimo proceso temas), oro operacijų planavimo, vadovavimo ir administravimo.
 
Siekdami lavinti analitinius gebėjimus ir kritinį mąstymą, kursų klausytojai turės parengti du rašto darbus: pasirinktos knygos recenziją ir mūšio analizę.
 
Karininkams, sėkmingai baigusiems mokymo programą, įteikiami kursų baigimo pažymėjimai.
 
Kursų tikslas − parengti kompetentingus jaunesniuosius karininkus, gebančius eiti baterijos/eskadrilės vado, dalinio štabo karininko ir kitas kapitono lygmens pareigas (bendrųjų karinių specialybių grupių, pvz., oro erdvės stebėjimo karininko, lakūno, naikintuvų valdymo karininko, oro operacijų karininko ir t. t.).
 
Kursai yra skirti karininkams, kuriuos planuojama skirti į kuopos (baterijos/eskadrilės) vado, bataliono štabo karininko ar KOP vieneto specialisto, atitinkančio kapitono laipsnį turinčio karininko kvalifikaciją, pareigas.
 
Eimanto Genio nuotraukos