Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Plėtojamas Baltijos valstybių karo akademijų bendradarbiavimas rengiant karininkus

2023 09 06

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vadovybė rugsėjo 6 d. dalyvavo Tartu mieste, Estijoje, vykusiame kasmetiniame trijų Baltijos valstybių karo akademijų viršininkų seminare.
 
Susitikime Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika, Estijos karo akademijos viršininkas brg. gen. Vahuras Karusas (Vahur Karus) ir Latvijos nacionalinės gynybos akademijos viršininkas plk. Maris Utinanas (Maris Utinans) pasirašė bendradarbiavimo karinio švietimo, universitetinių studijų ir mokslo srityje sutartį, aptarė naujausius ir svarbiausius akademijų pasiekimus, aktualiausius tarptautinio bendradarbiavimo klausimus.
 
Sutartyje numatyta skatinti tiek akademinio personalo, tiek kariūnų mobilumą, kuris suteiks galimybę kartu rengti seminarus, konferencijas ir kitus svarbius renginius, keistis pasiektais rezultatais. Studentams svarbu vieniems kitus pažinti ir bendradarbiauti dar studijuojant.
 
Šis tradiciniu tapęs kasmetis renginys rotacijos principu organizuojamas vienoje Baltijos šalių. Jo tikslas – plėtoti bendradarbiavimą aukštojo karinio mokymo srityje, aptarti karininkų rengimo pokyčius ir kylančius iššūkius, dalytis patirtimi, ugdant būsimus ir esamus karininkus.
 
Brg. gen. Almantas Leika seminaro dalyvius supažindino su Lietuvos karo akademijos veikla, joje vykdomų universitetinių ir karybos studijų programomis, kurias įgyvendinant daug dėmesio skiriama kariūno kaip lyderio ugdymui, formuojant jo elgseną ir įgūdžius, kurių prireiks tolesnėje karininko tarnyboje.
 
Lietuvos karo akademija, siekdama nuodugniau susipažinti su kitų šalių patirtimi, ypatingą dėmesį skiria tarptautiniam bendradarbiavimui, plėtoja ryšius su užsienio šalių karinėmis mokymo įstaigomis aukštojo mokslo ir studijų srityje: rengia diskusijas karininkams ir kariūnams aktualiais klausimais, ieško efektyvių studijų ir karinio rengimo programų atnaujinimo būdų, vykdo bendrus tarptautinius mokslinius tyrimus, įgyvendina dėstytojų ir studentų mainų programas, organizuoja konferencijas, leidžia bendrus mokslo leidinius.
 
Estijos karo akademijos nuotraukos