Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Viešoje paskaitoje aptarti ES šalių saugumo ir gynybos pajėgumai

2023 09 07

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje rugsėjo 6 d. vyko Europos gynybos agentūros projektų vadovo dr. Constantino Hadjisavvo (Constantinos Hadjisavvas) viešoji paskaita saugumui ir gynybai aktualia tema „Europos Sąjungos karinės energetikos atsparumo didinimas: svarbus ir esminis Europos gynybos agentūros vaidmuo“.
 
C. Hadjisavvas aptarė Europos gynybos agentūros (European Defence Agency – EDA) indėlį į Europos Sąjungos (ES) šalių narių saugumo ir gynybos karinių pajėgumų, susijusių su energetika, klimato kaita ir kariuomenių energetiniam atsparumui keliamais reikalavimais, plėtrą remiant Europos gynybos ministerijų perėjimą prie ekologiškų, atsparių ir efektyvių energijos panaudojimo modelių. Buvo pristatytos strategijos ir praktika, kuri didina gynybos atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, kartu išsaugant ginkluotųjų pajėgų veiksmingumą.
 
Diskusijoje taip pat buvo pabrėžiamos ES gynybos ministerijų pastangos įgyvendinti ES energetikos tikslus vykdant EDA projektus. Šios iniciatyvos suteikia gynybos sektoriui ekonominę, operatyvinę ir strateginę galimybę sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, energinį pėdsaką ir sąnaudas ir prisidėti prie platesnio ES tikslo – iki 2050 m. pasiekti klimato neutralumą liudijančius rodiklius.
 
Nuo 2015 m. EDA vykdo projektus, skirtus geresniam ES šalių gynybos ministerijų ir šalių kariuomenių energijos išteklių valdymui. Projektai apima vadybos, inovacijų, technologijų sritis. Juose dalyvauja daugelis ES šalių narių gynybos ministerijų, įskaitant ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją.
 
Rugsėjo 5–6 d. Vilniuje vyko vienos šio projekto darbo grupės susitikimas, skirtas karinių ir civilinių energijos išteklių valdymo strategijų analizei. Po šio renginio ES šalims narėms parengiamos praktinės rekomendacijos. Susitikime dalyvavo 15 karinės energetikos ekspertų iš ES šalių narių gynybos ministerijų ir kariuomenių.
 
Dr. C. Hadjisavvas prie Europos gynybos agentūros prisijungė 2014 m. Nuo 2018 m. jis, kaip energetikos projektų vadovas, sutelkė dėmesį į tvarią energiją, klimato kaitą ir hibridines grėsmes. Pranešėjas vadovauja dviem ES finansuojamiems projektams – Saugumo ir gynybos energetikos konsultacijų forumui (Consultation Forum Sustainable Energy) – didžiausiai Europos gynybos energetikos bendruomenei – ir projektui „Symbiosis“, kuris skatina gynybos sričių sąveiką su atsinaujinančios energijos jūroje projektų sprendiniais.
 
Dr. C. Hadjisavvas anksčiau dirbo kariniu patarėju tokiose organizacijose kaip Afrikos sąjungos misija Sudane, Kipro nuolatinė karinė atstovybė prie ES ir Kipro gynybos bei užsienio reikalų ministerijų.
 
Eimanto Genio nuotraukos