Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijos magistrantai apgynė baigiamuosius darbus

2023 06 26

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje birželio 20–22 d. vyko ištęstinių magistrantūros studijų Gynybos studijų, Gynybos išteklių vadybos ir Karinės diplomatijos programų baigiamųjų darbų gynimas.
 
Pagal Gynybos studijų programą studijavę magistrantai pasirinko naujas, aktualias temas, susijusias su įvairiais nacionalinio saugumo ir šalies gynybos aspektais. Darbuose buvo analizuojamas Lietuvos šaulių sąjungos indėlis į jaunimo pilietinių kompetencijų ugdymą, šiuolaikinių vadybos prieigų ir metodų taikymas planuojant karinius pajėgumus, korupcijos prevencija ir kontrolė Lietuvos kariuomenės personalo valdymo sistemoje, karinio ir civilinio bendradarbiavimo modeliai ekstremaliosios situacijos atveju.
 
Komisija, išklausiusi darbų pristatymus, recenzentų ir darbo vadovų atsiliepimus, nusprendė visiems 4 Gynybos studijų programos IMGS21 grupės klausytojams, sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus, suteikti socialinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.
 
Studijavę pagal Gynybos išteklių vadybos programą magistrantai nagrinėjo migrantų integracijos visuomenėje, užtikrinant jų socialinę gerovę, klausimus, savivaldybių bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi galimybes mobilizacijos atveju, ekspertų pasitelkimo projektų valdymui gynybos sistemoje, tautinių ir seksualinių mažumų padėties vertinimo, kibernetinių grėsmių suvokimo Lietuvos visuomenėje ir kitas temas.
 
Komisija, išklausiusi darbų pristatymus, recenzentų ir darbo vadovų atsiliepimus, visiems 14 pagal Gynybos išteklių vadybos programą studijavusiems IMGIV21 grupės klausytojams, sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus, nutarė suteikti viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
 
Karinės diplomatijos studijų baigiamųjų darbų temos – Norvegijos ir Danijos vykdomos Arkties saugumo strategijos ir jų įgyvendinimo skirtumai klimato kaitos kontekste, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio retorika formuojant Ukrainos įvaizdį tarptautinėje bendruomenėje po 2022 m. Rusijos Federacijos invazijos, Suomijos ir Švedijos strateginės partnerystės gynybos politika, Lietuvos strateginė partnerystė su Vokietija, merkantilizmas ir Rusijos energetikos politika Ukrainoje, vidiniai konfliktai NATO, autoritarizmo dinamika Baltarusijoje ir kitos.
 
Komisija visiems 11 pagal Karinės diplomatijos programą studijavusiems IMKD21 grupės klausytojams, sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus, nutarė suteikti socialinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.
 
Ištęstinės magistrantūros studijos Lietuvos karo akademijoje organizuojamos nuo 2002 m. Nuo tada jas jau baigė 373 absolventai. Magistro laipsnį gali įgyti ne tik karininkai, bet ir puskarininkiai, Valstybės saugumo departamente, krašto apsaugos sistemoje dirbantys ir tarnaujantys asmenys.
 
Šių metų Lietuvos karo akademijos ištęstinių magistrantūros studijų absolventams diplomai bus įteikti ir magistro kvalifikaciniai laipsniai suteikti liepos 4 d.
 
Eimanto Genio nuotraukose – magistrantūros baigiamųjų darbų gynimas