Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

LieDM konsorciumo valdybos pirmininkė – Karo akademijos atstovė

2023 01 09

Sausio 5 d. vykusiame Lietuvos nuotolinio ir e. mokymo(si) tinklo (LieDM) palaikymo ir plėtros konsorciumo valdybos posėdyje jos pirmininke buvo išrinkta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Ryšių ir informacinių sistemų skyriaus projektų vadovė Elena Vainikevičienė.
 
Sveikiname Eleną, konsorciume atstovaujančią Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai, kuri jau trečius metus yra išrenkama į šį atsakingą postą.
 
LieDM konsorciumas – tai organizacija, jungianti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas bei kitas su švietimo veikla susijusias įstaigas, kurios bendrai naudojasi Lietuvos nuotolinio mokymo(si) tinklo infrastruktūra ir teikiamomis paslaugomis ir jas plėtoja.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra LieDM konsorciumo narė ir aktyviai dalyvauja jo veikloje. Sėkmingai įsitraukusi į tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dalyvauja rengiant mokymus ir seminarus konsorciumo nariams, dalijasi patirtimi e. studijų organizavimo, skaitmeninės mokomosios medžiagos kūrimo, techninių sprendimų taikymo hibridinio ir nuotolinio mokymo procese klausimais.
 
Daugiau apie LieDM konsorciumą: www.liedm.lt
 
Pauliaus Rutkausko nuotrauka