Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje – tarptautinis vadybos studijų krypties vertinimas

2023 05 09

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 2023 m. gegužės 17 d. vyks išorinis tarptautinis vadybos studijų krypties vertinimas.
 
Šioje kryptyje Lietuvos karo akademija įgyvendina pirmosios pakopos Gynybos technologijų vadyba studijų programą (nuo 2017 m.) ir antrosios pakopos Gynybos išteklių vadybos studijų programą (nuo 2019 m.).
 
Vertinimą atliks Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė ekspertų grupė (vizito darbotvarkė).
 
Studijuodami pagal Gynybos technologijų vadybos studijų programą, kariūnai įgyja žinių apie vadybos mokslo teorijas ir principus, reikalingus efektyviam šalies gynybos sistemos valdymui, supažindinami su šiuolaikinėmis gynybos, informacinėmis bei karinių pajėgų logistinio palaikymo technologijomis ir sistemomis, jų kūrimo principais ir taikymo ypatumais. Studijos suteikia būtiniausias vadybos, IT bei logistikos srities žinias, analitinio kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus bei komunikavimo ir darbo komandoje įgūdžius, kurie yra reikalingi dirbant valstybinėse institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, privačiame verslo sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje.
 
Gynybos išteklių vadybos studentai mokomi taikyti savo profesinėje veikloje naujausių mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas gynybos išteklių valdymo priemones, užtikrinančias mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, visuomenei, šalies ekonomikai, ugdomi jų gebėjimai analizuoti ir kritiškai vertinti šalies gynybai reikalingų išteklių sistemą bei priimti sprendimus leidžiančius sukurti alternatyvius šios sistemos variantus taikos, krizių ir karo metu.
 
Eimanto Genio nuotrauka