Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje prasidėjo Vytauto Didžiojo karininkų kursai

2023 01 30

Sausio 30 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje prasidėjo tarptautiniai Vytauto Didžiojo karininkų kursai (VDKK), kuriuose keturis mėnesius mokysis Azerbaidžano, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Sakartvelo karininkai. Iš viso į kursus priimti 44 klausytojai, iš jų 33 – lietuviai.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika kursų dalyviams palinkėjo sėkmės ir patarė įgyti kuo daugiau žinių rengiantis eiti pareigas, kurios jų laukia ateityje.
 
„Šie kursai ypatingi dėl pasikeitusios saugumo situacijos ir šalia mūsų vykstančio karo. Todėl mokymai skirti jūsų pasirengimui kovoti su grėsme, su kuria dabar susiduria Ukraina – bendru priešu Rusija, tobulinti, – kalbėjo generolas. – Turite į tai pažvelgti profesionalų akimis – savo veiksmais demonstruoti ištikimybę, kovos dvasią, iniciatyvą ir profesionalumą.“
 
Akademijos tarptautiniuose kursuose rengiami kompetentingi karininkai, turintys reikalingų analitinių ir kritinio mąstymo gebėjimų, profesinių žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų sėkmingai vykdyti sausumos pajėgų karininkų funkcijas nacionaliniuose ir tarptautiniuose bataliono (brigados) lygmens štabuose. Jų karjerai šie kursai labai svarbūs, nes juos baigusieji gali pretenduoti gauti aukštesnį karinį laipsnį. Po kelerių metų dauguma kursų absolventų yra skiriami į vadovaujamas pareigas.
 
Kursų metu mokomasi bataliono, brigados operacijų, taktikos, tarptautinio ir nacionalinio saugumo teorijos, projektų valdymo, lyderystės ir kario etikos, karo teorijos, tarptautinės humanitarinės teisės, karinio administravimo ir kitų karinio rengimo dalykų. Paskaitas skaito Lietuvos karo akademijos instruktoriai ir dėstytojai, Lietuvos krašto apsaugos sistemos kariai ir darbuotojai, užsienio šalių kviestiniai lektoriai specialistai.
 
Kasmet šiuos 4 mėnesių trukmės kursus baigia daugiausiai Lietuvos, taip pat sutartas skaičius pakviestų Estijos, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos karininkų. Iš viso VDKK baigė 647 karininkai.
 
VDKK yra vienintelė sausumos pajėgų vyresniųjų štabo karininkų rengimo institucija Baltijos šalyse.
 
Eimanto Genio nuotraukos