Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje prasidėjo priėmimas į ištęstines bakalauro ir magistrantūros studijas

2023 01 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija informuoja, kad organizuojamas priėmimas į ištęstinių bakalauro ir magistrantūros studijų programas. Jau prasidėjo pirmasis etapas, kurio metu norintys dalyvauti konkurse turi gauti leidimą jame dalyvauti.
 
Konkurse į šių studijų programas gali dalyvauti profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai, kariai savanoriai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 
Profesinės karo tarnybos kariai turi turėti Lietuvos kariuomenės vado, o kariai savanoriai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į Lietuvos karo akademiją.
 
Stojantys į ištęstines bakalauro studijas (Gynybos ir viešosios vadybos programą) leidimą dalyvauti konkurse turi gauti iki 2023 m. balandžio 30 d. Reikalavimai konkurso dalyviams:
  • Įgytas vidurinis išsilavinimas.
  • Išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 m. ar vėliau.
  • Išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2015–2018 m.
  • Išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m. vėliau.
  • Išlaikytas laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas (išskyrus matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros), jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2019 metais ir vėliau.
  • Pasiektas ne mažesnis kaip 4,0 konkursinis balas.
  • Neišnaudotos valstybės finansuojamos vietos.
Dokumentai bus priimami 2023 m. gegužės 22–birželio 2 d.
 
Stojantys į ištęstines magistrantūros studijas (Gynybos studijų, Gynybos išteklių vadybos, Karinės diplomatijos programas) leidimą dalyvauti konkurse turi gauti iki 2023 m. kovo 15 d. Reikalavimai konkurso dalyviams:
  • Baigtos pirmosios pakopos universitetinės studijos (jei magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtų pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi – sudaromos galimybės išlaikyti trūkstamus papildomus dalykų egzaminus iki Priėmimo komisijos posėdžio).
  • Neišnaudotos valstybės finansuojamos vietos.
  • Vadovaujantis karininkų koncepcija – ne žemesnio kaip kapitono laipsnio.
Dokumentai bus priimami 2023 m. kovo 20–31 d.
 
Daugiau informacijos apie studijų programas, stojimo sąlygas ir datas pateikta LKA tinklalapyje www.lka.lt:
ištęstinės bakalauro studijos: https://www.lka.lt/istestines-bakalauro-studijos;
ištęstinės magistratūros studijos: https://www.lka.lt/magistrantura
 
Kontaktai:
LKA Priėmimo komisija
Tel. (8 5) 210 3597
El. p. [email protected]
 
Eimanto Genio nuotrauka – magistro diplomų įteikimas