Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje – pilietiškumo pamoka gimnazistams

2023 02 10

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vasario 10 d. lankėsi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos moksleiviai. Jie ir juos lydintys mokytojai susipažino su šia vienintele šalyje aukštąja universitetine karininkus rengiančia mokykla.
 
Svečių viešnagė prasidėjo kartu su kariūnais per vėliavų pakėlimo ceremoniją atliekant Lietuvos valstybės himną. Prisiminimui jiems buvo ir įteiktas mūsų valstybingumo simbolis – Lietuvos valstybės vėliava.
 
Lietuvos karo akademija vertina, kad pilietiškumas ir patriotiškumas, pagarba savo valstybei gimnazistams skiepijama nuo jaunų dienų. Kariūnai džiaugiasi, kad apie Akademijoje puoselėjamas vertybes gali patys papasakoti čia apsilankiusiems moksleiviams, nes jau yra prisiekę Tėvynei – įsipareigoję ginti ne tik savo, savo artimųjų, bet ir visos Lietuvos ateitį. Tai lojalumo ir kovos dvasios ženklas, liudijantis jų tvirtą apsisprendimą ir ryžtą atlikti savo pareigą – ginti savo Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.
 
Moksleiviai taip pat susipažino su būsimų Lietuvos karininkų studijomis ir priėmimo į Lietuvos karo akademiją, kurioje universitetinės studijos derinamos su kariniu rengimu, tvarka. Sėkmingai jas baigusiems ir prisiekusiems absolventams įteikiamas aukštojo mokslo diplomas ir suteikiamas pirmasis karininko – leitenanto – laipsnis. Todėl gimnazistams išsamiai buvo pristatyta karininko profesija, paaiškinta, kokių savybių reikia būsimam vadui lyderiui.
 
Kartu svečiai daugiau sužinojo apie Lietuvos karo akademijos veiklą ir istoriją. Jų ekskursijas po Akademiją vedė kariūnai, pasirengę pateikti išsamią istorinę prieš 104 metus įkurtos Karo mokyklos apžvalgą, pristatyti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų fotografijų parodą.
 
Vėliau gimnazistai lankėsi Kariūnų batalione, kur iš arti pamatė, kaip gyvena kariūnai, sporto komplekse susipažino su karių fizinio rengimo sąlygomis. Didelio jų susidomėjimo sulaukė šaudyklos ir ginklų pristatymas. Jie nuodugniai apžiūrėjo ginklų parodą ir patys išbandė taiklumą lazeriniame tire.
 
Apibendrindami viešnagę Lietuvos karo akademijoje, Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos auklėtiniai teigė sužinoję, ko mokosi, kokių dalykų žinių įgyja čia studijuojantys kariūnai. Kai kurie iš jų prisipažino pradėję galvoti apie studijas šioje aukštojoje mokykloje ir karininko profesiją.
 
Norintys tapti karininkais šiais metais jau gali registruotis į pokalbį tiesiogiai Akademijos interneto svetainėje, stojantiesiems skirtame puslapyje „Nuolatinės bakalauro studijos“ (https://www.lka.lt/nuolatines-bakalauro-studijos).
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 6 204 8976, KATT tel. 24 523, el. p. [email protected]
 
Eimanto Genio nuotraukos