Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje pagerbtas vyr. ltn. Normundo Valterio atminimas

2023 04 17

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai balandžio 17 d. rikiuotės metu paminėjo Akademijos absolvento, vyresniojo leitenanto Normundo Valterio žūties metines. Prieš 27 metus Lietuva neteko vieno pirmųjų Akademiją baigusių šalies karininkų. Jis žuvo 1996 m. balandžio 17 d., vykdydamas užduotį tarptautinėje taikos operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje. Karininko žūtis buvo skausminga patirtis atsikuriančiai Lietuvos kariuomenei.
 
„Mums, esamiems ir būsimiems karininkams, tai yra pavyzdys, kuris turi išskirtinę prasmę, – pabrėžė Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Eugenijus Lastauskas. – Vyr. ltn. N. Valteris žuvo vykdydamas užduotį toli nuo Lietuvos, bet tam, kad tos problemos ir liktų toli nuo mūsų krašto.“
 
Prie paminklinio akmens uždegus atminimo žvakutę, Akademijos kapelionas mjr. Mindaugas Sabonis atkreipė dėmesį į jos prasmę: „Žvelgdami į ją, matome Valterio auką kaip šią mažą žvakutę, kuri dega ir kartu šildo, šviečia ir atiduoda save. Tai yra jos gyvenimo paskirtis. Šią dieną, kai minime Valterį, kiekvienas sau galime pasakyti: „mano tikslas gyvenime yra degti ir šildyti, o kartu ir save atiduoti, tai yra numirti.“
 
Visureigis, kuriuo važiavo keturi Lietuvos ir Danijos kariai, šiaurės Bosnijos kalnų kelyje užvažiavo ant prieštankinės minos. Per sprogimą žuvo vyr. ltn. N. Valteris ir vienas Danijos karys. Ši karininkų auka nebuvo beprasmė, nes užkirto kelią kitoms galimoms netektims. Po šios nelaimės NATO vadovybė peržiūrėjo saugumo nuostatus ir padarė daug pakeitimų. Galbūt ši Lietuvos ir Danijos karių žūtis ateityje išgelbėjo ne vieno kario gyvybę.
 
Po mirties vyr. ltn. N. Valteris už pasiaukojimą ir narsą taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu ir NATO medaliu už tarnybą. N. Valteris palaidotas Ginkūnų kapinėse Šiauliuose.
 
Tarnybos draugų iniciatyva jo atminimui įamžinti Akademijos kieme atidengtas paminklinis akmuo ir atminimo lenta, muziejuje eksponuojama surinkta istorinė medžiaga apie vyr. ltn. N. Valterį, jo ir jo tarnybos draugų nuotraukos, laiškai iš misijos, mokomajame korpuse įrengtas jam skirtas informacinis stendas. Jo vardu pavadintos kareivinės, kuriose karininkas gyveno besimokydamas Akademijoje.
 
Viborge, Danijoje, pastatytame paminkle žuvusiam Danijos kariui atminti, įrašyta ir Lietuvos karininko pavardė. Minint 25-ąsias karininko žūties vietoje netoli Maglajaus miesto atidengtas paminklinis akmuo. Jam lėšų surinko Lietuvos karininkai, Normundo bendražygiai ir Lietuvos karo akademijos bendruomenė.
 
Vyr. ltn. N. Valterio atminimui įamžinti yra skirta publikacija „Pirmasis vardan taikos“ (dr. Aušra Jurevičiūtė, „Vytauto Didžiojo karo muziejus 2016 metais“), kurioje pateikiami karininko užrašai, nuotraukos, dokumentai, leidžiantys geriau pažinti šį Lietuvos karo akademijos auklėtinį.
 
LKA pagerbtas vyr. ltn. Normundo Valterio atminimas – Eimanto Genio nuotraukos
 
Vyr. ltn. Normundas Valteris tarptautinėje taikos operacijoje – asmeninės karininko nuotraukos