Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje kvalifikaciją tobulina Lietuvos ir užsienio karininkai

2023 05 31

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gegužės 31 d. Vytauto Didžiojo karininkų kursų (VDKK) klausytojams buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai ir ženklai. 2023 m. sausio–gegužės mėn. mokėsi ir šiuos kursus sėkmingai baigė 42 klausytojai, iš jų 32 – Lietuvos, 5 – Latvijos, 2 – Estijos, po vieną Moldovos, Sakartvelo ir Azerbaidžano karininką.
 
VDKK baigimo ceremonijoje dalyvavo ir kursus baigusius karininkus pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas dim. gen. ltn. Arvydas Pocius, Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika, Akademijos vadovybės, ambasadų atstovai, VDKK instruktoriai ir kiti svečiai.
 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Arvydas Pocius, kreipdamasis į kursų klausytojus, pabrėžė, kad šie kursai yra svarbūs – tai dar vienas žingsnis jų karinėje karjeroje. „Kiekvienas jūsų, tikiu, nori tapti generolu. Tai nelengva, bet įmanoma. Kad jūsų kariai būtų tikrai patikima komanda, turite visada jiems būti sektinas pavyzdys. Tai veikia ir tai priklauso nuo jūsų“, – linkėjo generolas.
 
Geriausio VDKK klausytojo apdovanojimą gavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kpt. Andrius Ramelis ir geriausią rašto darbą parengęs kursų klausytojas kpt. Arnas Naujokas.
 
Susirinkusiuosius dainomis pasveikino dainininkas, Lietuvos karys savanoris Jurgis Brūzga.
 
VDKK klausytojams paskaitas įvairiomis temomis skaitė NATO ir užsienio šalių ekspertai. Kursų dalyviai lankėsi Lietuvos kariuomenės Mechanizuotojoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“, Motorizuotojoje pėstininkų brigadoje „Žemaitija“, Karinėse jūrų ir oro pajėgose, Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune, kituose Lietuvos kariniuose vienetuose, kur galėjo susipažinti su jų struktūra ir uždaviniais, apžiūrėti pagrindinę karo techniką ir ginkluotę.
 
Vytauto Didžiojo karininkų kursai yra vienintelė sausumos pajėgų vyresniųjų štabo karininkų rengimo institucija Baltijos šalyse.
 
Akademijos tarptautiniuose kursuose rengiami kompetentingi karininkai, turintys reikalingų analitinių ir kritinio mąstymo gebėjimų, profesinių žinių ir įgūdžių, kad galėtų sėkmingai vykdyti sausumos pajėgų karininkų funkcijas nacionaliniuose ir tarptautiniuose bataliono (brigados) lygmens štabuose. Jų karjerai šie kursai labai svarbūs, nes juos baigusieji gali pretenduoti gauti aukštesnį karinį laipsnį. Po kelerių metų dauguma kursų absolventų yra skiriami į vadovaujamas pareigas.
 
Kursų metu mokomasi bataliono, brigados operacijų, taktikos, tarptautinio ir nacionalinio saugumo teorijos, projektų valdymo, lyderystės ir kario etikos, karo teorijos, tarptautinės humanitarinės teisės, karinio administravimo ir kitų karinio rengimo dalykų. Paskaitas skaito Lietuvos karo akademijos instruktoriai ir dėstytojai, Lietuvos krašto apsaugos sistemos kariai ir darbuotojai, užsienio šalių kviestiniai lektoriai specialistai.
 
Kasmet šiuos 4 mėnesių trukmės kursus baigia daugiausia Lietuvos, taip pat sutartas skaičius pakviestų Azerbaidžano, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos karininkų. Iš viso VDKK baigė 689 karininkai.
 
Eimanto Genio nuotraukos