Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje – išorinio vertinimo ekspertų vizitas

2023 05 12

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gegužės 9–11 d. lankėsi Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta ekspertų grupė, kuri vertino Akademijos veiklą.
 
Išorinio vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę.
 
Ekspertai prof. dr. Robinas Phillipas Byrantas (grupės vadovas), Klemenas Šubicas, dr. Malena Britz, mjr. doc. Koenas Trochas, plk. Dalius Polekauskas, Ugnė Bičkauskaitė ir Centro vertinimo koordinatorius Sigitas Puodžiukas susitiko su Lietuvos karo akademijos viršininku brg. gen. Almantu Leika, prorektoriumi studijoms ir mokslui dr. Mantu Bileišiu, Karybos studijų grupės viršininku plk. Mantu Paškevičiumi, Akademijos tarybos ir senato nariais, Savianalizės rengimo grupe, asmenimis, atsakingais už kokybės užtikrinimą, kitų Akademijos padalinių atstovais, kariūnais ir studentais, dėstytojais ir tyrėjais, absolventais, socialiniais partneriais.
 
Ekspertai taip pat apžiūrėjo ir įvertino Lietuvos karo akademijos materialinę bazę.
 
Išorinio vertinimo metu siekta įvertinti Lietuvos karo akademijos veiklą (neapsiribojant praeities duomenimis) ir galimybes ją tęsti akredituojamu laikotarpiu. Analizuota, ar Akademijos misija, strateginiai tikslai ir priemonės jiems pasiekti yra tinkamos ir pakankamos, dėmesio skirta vidinės kokybės užtikrinimo sistemai, kokybės kultūrai. Vertinant Akademijos potencialą atsižvelgta, ar institucija pajėgi toliau savarankiškai tobulinti savo veiklą (ar turi pakankamai finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių kokybės kultūrai įgyvendinti).
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vadovybė dėkoja visai Akademijos bendruomenei už susitelkimą ir dalyvavimą išorinio vertinimo procese.
 
Eimanto Genio nuotraukos