Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje dirbo tarptautinė karinės energetikos ekspertų grupė

2023 09 07

Rugsėjo 5–6 dienomis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Lietuvos karo akademijoje dirbo tarptautinė karinės energetikos ekspertų grupė.
 
Tvarios energetikos gynybos ir saugumo sektoriuje konsultacijų forumas (Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector – CF SEDSS) yra Europos Komisijos remiama iniciatyva, kurią įgyvendina EDA. Šis forumas buvo įkurtas siekiant sukurti su gynybos energetika susijusią profesionalų bendruomenę, kuri dalytųsi informacija, žiniomis ir gerąja patirtimi apie energijos valdymo gerinimą, energijos vartojimo efektyvumo ir karinės paskirties pastatų energetinio efektyvumo, taip pat apie atsinaujinančių energijos šaltinių, naudojamų gynybos sektoriuje, ir gynybos atsparumo didinimą, apimantį ypatingos svarbos energetikos infrastruktūros apsaugą (https://eda.europa.eu/what-we-do/eu-policies/consultation-forum).
 
Siekdama šių tikslų ir padedama Europos Komisijos, EDA jau įgyvendino du etapus: pirmasis etapas vyko nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2017 m. spalio mėn., antrasis – nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2019 m. rugpjūčio mėn.
 
Siekdamos spręsti dabar kylančius ir būsimus iššūkius energetikos srityje, EDA ir Europos Komisija 2019 m. spalio 1 d. pradėjo trečiąjį etapą, kuris tęsis iki 2024 m. rugsėjo 30 d. CF SEDSS III etapas finansuojamas Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 lėšomis.
 
Šiame etape EDA aktyviai bendradarbiauja su Europos Komisijos Energetikos generaliniu direktoratu (DG ENER), Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomąja agentūra (CINEA) ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Projekte dalyvauja 26 Europos Sąjungos šalys narės, taip pat NATO ir ne Europos Sąjungos šalių atstovai – ekspertai. Lietuvos atstovai dirba įgyvendindami šį projektą nuo 2015 metų.
 
Š. m. rugsėjo 5–6 d. Vilniuje, Lietuvos karo akademijoje, įvyko šio projekto energetikos strategijų kūrimo ir įgyvendinimo ekspertų grupės sesija, kurioje dalyvavo Airijos, Kipro, Lietuvos, Olandijos, Prancūzijos, Slovėnijos ir Vengrijos karinės energetikos ekspertai, taip pat EDA, Europos Sąjungos Išorinių veiksmų tarnybos (European External Action Service – EEAS) specialistai. Jie skaitė teminius pranešimus, inicijavo diskusijas. Svarbią paramą šiam renginiui suteikė Lietuvos energetikos agentūros ir Lietuvos energetikos įmonių grupės – holdingo EPSO-G – atstovai – pranešėjai. Šio renginio ekspertai taip pat dalyvavo naujo ir inovatyvaus veiklos imitacinio žaidimo „Climate Fresk“, kurį sukūrė Prancūzijos karo ir civiliai ekspertai, testavime ir jį vertino.
 
Verta pažymėti, kad Lietuvos karo akademija buvo pagrindinis šio renginio organizatorius ir vienas rėmėjų. Jo metu temines veiklas koordinavo Akademijos doc. dr. Gintaras Labutis, o visapusę vertingą paramą teikė Mokslo projektų ir analizės centras (dėkojame Elenai Tamulevičienei), Akademijos štabas (dėkojame plk. ltn. Artūrui Purliui, prorektoriui studijoms ir mokslui dr. Mantui Bileišiui), 203-iojo būrio kariūnai, taip pat daugelis kitų darbuotojų. Jų indėlis tikrai svarus, nes pasiektais rezultatais pagrįstai galime didžiuotis.
 
Gintaro Labučio informacija (LKA)
 
Giorgos Dimitriou (EDA) nuotraukos