Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademijoje anglų kalbos žinias tobulina užsienio šalių karininkai

2023 05 10

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gegužės 10 d. baigėsi keturis mėnesius trukę tarptautiniai antrojo lygio anglų kalbos kursai, kuriuose pagal dvišales Lietuvos ir užsienio valstybių sutartis mokėsi Ukrainos, Sakartvelo ir Moldovos karininkai. Klausytojams Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika įteikė kursų baigimo pažymėjimus.
 
Baigusiųjų kursus pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų grupės atstovė Gabija Andrulienė, Sakartvelo gynybos atašė Lietuvai pavaduotojas plk. ltn. Besarionas Gudushauri.
 
Sveikindamas kursų klausytojus, brg. gen. Almantas Leika linkėjo jiems įgytas žinias sėkmingai naudoti tarnyboje ir toliau jas plėsti, nuolat tobulinti įgūdžius.
 
Keturis mėnesius vykusių kursų metu buvo siekiama suvienodinti šalių partnerių karių anglų kalbos žinias. Nors kursai dėl didelio mokymosi krūvio buvo intensyvūs, klausytojai spėjo aplankyti gražiausias Lietuvos vietas, susipažinti su jos kultūra, bendraudami palyginti vieni kitų tradicijas ir papročius. Tokie kursai taip pat prisideda prie bendradarbiavimo ryšių tarp skirtingų valstybių ir jų karių stiprinimo.
 
Šiuose kursuose siekiama tobulinti užsienio šalių karininkų anglų kalbos visų keturių kalbinės veiklos rūšių (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) įgūdžius ir pasiekti reikalaujamą jos mokėjimo lygį.
 
Klausytojų anglų kalbos žinių lygis nuolat kyla, nes kursų reikalavimai vis griežtėja. Jie aprūpinami visa reikalinga literatūra ir kita mokomąja medžiaga, daug laiko skiria savarankiškam klausymui, atlieka užduotis kompiuterių klasėje ir namie. Kursuose dėsto patyrę dėstytojai, gebantys padėti kiekvienam jų įveikti sudėtingiausias šios kalbos mokymosi problemas.
 
Anglų kalbos kursai užsienio karininkams Lietuvos karo akademijoje rengiami nuo 2004 m.
 
Eimanto Genio nuotraukos