Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademija vadovaujasi aukštais veiklos standartais

2023 04 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama supažindinti bendruomenę su pastarųjų metų pasiekimais, pristato 2022 m. veiklos ataskaitą, kurioje pateiktais rezultatais bus remiamasi toliau planuojant institucijos ateities tikslus ir uždavinius.
 
Pasak Lietuvos karo akademijos viršininko brg. gen. Almanto Leikos, ji 30 metų augo, mokėsi ir nuolat tobulėjo. Reikėjo įveikti ne vieną iššūkį, priimti ne visada lengvus sprendimus, tačiau visada išliko tai, kas svarbiausia, – Akademijos pagrindinė užduotis – kariuomenei išugdyti karininką, širdyje nešiojantį amžinos ištikimybės Tėvynei priesaiką, parengti vadą lyderį, gebantį vadovauti kariams mūšio lauke ir drąsiai prisiimantį atsakomybę ginti savo valstybę.
 
Įgyvendindama savo misiją – ugdyti būsimą vadą, Akademija vadovaujasi pagrindinėmis Lietuvos kariuomenės vertybėmis. Tai yra ištikimybė Lietuvos Respublikai, jos kariuomenei, Lietuvos visuomenei, Akademijai, pasirinktam darbui ar tarnybai; kovos dvasia – ryžtingas nusiteikimas nepasiduoti ir nugalėti; iniciatyvumas, nes pats darbuotojas, suvokdamas savo vaidmens svarbą, imasi ryžtingų veiksmų ir veikia savo atsakomybės srityse; profesionalumas, kuris užtikrina kokybišką užduoties atlikimą, kritinį mąstymą ir tinkamą problemų sprendimą.
 
„Akademija per trisdešimt metų nesustojo ir toliau tvirtai žengia pasirinktu keliu, kurį galime apžvelgti ir įvertinti 2022 m. veiklos ataskaitoje, – tvirtina brg. gen. Almantas Leika. – Tikiu, kad galime didžiuotis tuo, ką pasiekėme pastaraisiais metais, atstovaudami šiai šiuolaikiškai ir moderniai karinei aukštojo mokslo institucijai.“
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2022 m. veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2018–2024 m. Akademijos strategija, kurios pagrindinė ir svarbiausia įgyvendinimo sąlyga yra veiklos kokybės užtikrinimas ir nuolatinė valdymo sistemos priežiūra.
 
Lietuvos karo akademija – tobulėjanti, drausminga ir vieninga. Su jos darbo ir veiklos rezultatais, pasiektais 2022 m., galima susipažinti >>>.
 
Vienas svarbiausių 2022 m. Karo akademijos renginių – pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija
Eimanto Genio nuotrauka