Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademija su gimnazijomis pradeda įgyvendinti Jaunojo kariūno-lyderio ugdymo programą

2023 06 29

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama ugdyti moksleivių pilietiškumą ir patriotizmą, stiprinti jų charakterio ir valios savybes ir formuoti lyderystės įgūdžius, pakvietė susidomėjusias gimnazijas prisijungti, įgyvendinant 9–12 klasėms skirtą Jaunojo kariūno – lyderio ugdymo programą. Nuo 2023–2024 mokslo metų formalųjį švietimą papildantį ugdymą organizuos Vilniaus licėjus, Žirmūnų ir Antakalnio gimnazijos, su Akademija birželio 29 d. pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis.
 
Programos trukmė – ketveri mokslo metai. Per šiuos metus moksleiviai įgis lyderystės ugdymo pagrindus, ateityje leisiančius lengviau integruotis į krašto apsaugos sistemą pasirinkus karininko kelią arba norint prisidėti prie visuotinės šalies gynybos ir pilietinio pasipriešinimo. Tuo metu organizuojamos pilietinio-patriotinio, dorinio ir fizinio ugdymo veiklos bus įskaitomos ir jų užsiėmimų lankyti pakartotinai kitose ugdymo įstaigose (gimnazijose) nereikės.
 
Susitikime dalyvavęs krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus atkreipė dėmesį, kad pilietiškumo ugdymas prasideda nuo jaunimo ugdymo ir pradėti jį reikia ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. „Kad ir kokį kelią jaunas žmogus pasirinks baigęs mokyklą, visų pirma jis bus Lietuvos Respublikos pilietis, žinantis, koks yra jo vaidmuo šalies gynyboje, ir nebūtinai su ginklu rankoje. Jis vis tiek jaus atsakomybę už savo valstybę, – pabrėžė viceministras. – Kartu jis augs kaip vadas ir lyderis, įgis daugiau pasitikėjimo savimi ir kitų lyderio savybių.“
 
Buvęs Akademijos prorektorius mokslui ir studijoms, Lietuvos Respublikos Seimo narys prof. dr. Valdas Rakutis, vienas šio projekto idėjos autorių, patvirtino, kad į ugdymo įstaigą atėjus jaunuoliams su pilietinėmis nuostatomis ir įgijusiems gerą išsilavinimą, labai daug gauna pati mokykla. „Šiuo atveju kariūnai turi turėti lyderio savybių, nes lyderystės ne tik išmokstama – šios savybės „atsinešamos“, ir jos turi savo jėgą. Todėl svarbu, kad vaikai turėtų tinkamą aplinką vystytis. Nors ir būna sunku, bet jie prisitaiko, tik svarbiausia – kad nebūtų nuobodu ir varžoma jų iniciatyva. Tikimės, kad šis projektas bus pavyzdys visai sistemai“, – linkėjo Seimo narys.
 
„Karo akademija vadovaujasi pagrindinėmis Lietuvos kariuomenės vertybėmis – ištikimybe, kovos dvasia, iniciatyva ir profesionalumu. Jas norime įdiegti jaunam žmogui, kuris dar auga ir formuojasi kaip asmenybė, ruošiasi savarankiškam gyvenimui, kuris bus atsakingas ne tik už save, bet ir kitus šeimos narius ar visą visuomenę, – pristatydamas programą kalbėjo Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika. – Kartu skatiname Lietuvos jaunimą rinktis garbingą ir atsakingą karininko profesiją, kuri ugdo visapusę asmenybę – mylinčią savo Tėvynę, besirūpinančią aplinkiniais, gerbiančią tradicijas, religiją ir papročius, siekiančią gyventi sveikai, dorai ir sąžiningai, ištikimą savo valstybei ir jos žmonėms. Tai yra investicija į jaunąją kartą ir mūsų visų ateitį.“
 
„Lietuvos karininkas yra ne tik karys – puikus savo profesijos žinovas, bet ir diplomuotas, aukštąjį išsilavinimą įgijęs pilietis, niekada nenustojantis tobulėti, vienoje rankoje laikantis ginklą, kitoje – knygą“, – paaiškino generolas.
 
Pirmaisiais mokslo metais projektas bus įgyvendinamas 9 klasėse – projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų vienoje atrinktų klasių, nuolat bendraujama su šių įstaigų vadovais. Kartu bus organizuojamas nepertraukiamas projekto vertinimas, renkamos identifikuotos pamokos ir išskiriami tobulintini dalykai.
 
Akademija ir programos partneriai siekia ugdyti motyvuotas, visapusiškai stiprias asmenybes – būsimus lyderius, mylinčius Lietuvą, ištikimus Lietuvos valstybei, turinčius vertybinius ir karybos pagrindus, fiziškai sveikus ir tvirtus jaunuolius.
 
Moksleiviai, ugdomi pagal šią programą, įsisąmonins atsakingo piliečio pareigas, puoselėdami kalbą, kultūrą, tikėjimą, šalies istoriją, demokratines vertybes, gilindamiesi į šalies gynybos sistemą, ginkluotojo ir neginkluotojo pilietinio pasipriešinimo būdus, analizuodami Nepriklausomybės kovų ir partizaninio pasipriešinimo mūšius. Jie daug sužinos apie Tėvynės didvyrius, tokius kaip Jonas Žemaitis-Vytautas, jų gyvenimą ir veiklą, grįstą lyderyste.
 
Fizinis ugdymas, siekiant stiprinti asmens pasitikėjimą savo galiomis ir plėtoti savęs pažinimą, apims tradicines ir netradicines sporto šakas ir kitas fizinio aktyvumo formas, kovos menus, žygius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
 
Lietuvos karo akademijoje ypatingas dėmesys skiriamas kariūno, kaip būsimo karininko – lyderio, ugdymui. Gimnazistams perprantant lyderystės pagrindus, bus formuojamos asmens lyderystės kompetencijos, ugdomas iniciatyvumas, atsakomybė, gebėjimas komunikuoti ir bendradarbiauti su komandos nariais, taip pat praktiniai įgūdžiai, leidžiantys išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, stiprinti ištvermę ir saugiai judėti mūšio lauke. Moksleiviai susipažins su Lietuvos kariuomenės ir NATO ginkluote, jos galimybėmis ir naudojimo būdais, mokysis naudotis žemėlapiu ir kompasu, orientuotis vietovėje, teikti pirmąją medicinos pagalbą ir kt.
 
Jaunieji kariūnai – lyderiai bus skatinami diskutuoti, supažindinami su debatų kultūra, mokomi planuoti, dirbti komandoje ir individualiai, žais įvairius žaidimus, padedančius lavinti kritinį mąstymą ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 
Karolio Kavolėlio nuotraukos