Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademija stiprina bendradarbiavimą su Ukrainos nacionaliniu gynybos universitetu

2023 06 22

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje birželio 22–23 d. lankosi Ukrainos nacionalinio gynybos universiteto viršininko gen. plk. Mykhailo Koval’io vadovaujama delegacija. Susitikimų metu svečiai ir Akademijos vadovybė pasidalijo patirtimi karinio švietimo srityje, buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, siekiant plėtoti partnerystę gynybos ir saugumo klausimais, organizuoti bendrus karių mokymus, stiprinti su studijomis susijusius ryšius.
 
„Šis sutarties pasirašymas bus labai gražus prasidėjusio mūsų bendradarbiavimo įtvirtinimas“, – sakė Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika. Akademijai ir universitetui yra svarbus kariuomenės rengimo ir mokymo sistemos tobulinimas, pasidalinant savo žiniomis ir patirtimi, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas mūšio lauke. Lietuvos ir Ukrainos aukštosios mokyklos planuoja plėtoti produktyvų bendradarbiavimą, ypač karinio švietimo srityje, rengti diskusijas ir bendrą veiklą kariams aktualiais klausimais.
 
Svečiai susitikimo su Lietuvos karo akademijos viršininku brg. gen. Almantu Leika ir jos padalinių vadovais metu buvo supažindinti su Akademija – vienintele Lietuvoje aukštąja karo mokykla, suteikiančia universitetinį ir karinį išsilavinimą, ugdančia karininkus lyderius. Ukrainos delegacijai buvo pristatyta Lietuvos karo akademijos veikla, kariūnų ir karininkų universitetinės studijos, vykdomas karinis ir profesinis rengimas, moksliniai tyrimai ir projektai, įgyvendinama lyderio ugdymo programa.
 
Ypač didelis dėmesys skirtas Lietuvos karo akademijos tarptautiniam bendradarbiavimui, kuris apima tarptautinius karjeros ir anglų kalbos kursus, mokslinius tyrimus, dėstytojų ir studentų mainų programas, kartu su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis organizuojamas konferencijas, įgyvendinamus kultūrinius ir edukacinius projektus.
 
Akademija tęsia pernai Ukrainos kariams pradėtus rengti vadų mokymus. Tai rodo, kad Lietuvos kariuomenės karininkų švietimo lygis yra aukštas ir vertinamas tarptautiniu lygiu. Organizuojami kursai yra NATO gynybos švietimo tobulinimo programos sudedamoji dalis. Ukrainos kariams yra skirti jaunesniųjų vadų rengimo kursai. Susidomėjimas šiais mokymais nuolat auga. Juose įgytos žinios tampa ypač aktualios jaunesniesiems vadams, kurie netrukus bus paskirti į savo šalies karinius vienetus.
 
Delegacijos atstovai pristatė Ukrainos nacionalinio gynybos universiteto veiklą ir joje organizuojamas studijas, karinį rengimą, susitiko su šiuo metu Akademijoje besimokančiais Kuopos vado kurso klausytojais iš Ukrainos.
 
Svečiai taip pat dalyvaus Pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonijoje ir bakalauro diplomų įteikimo šventėje.
 
Eimanto Genio nuotraukos