Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademija mini 31-ąsias įkūrimo metines

2023 06 15

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija mini svarbios dienos – Krašto apsaugos mokyklos įkūrimo – 31-ąsias metines. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1992 m. birželio 16 d. buvo įsteigta Krašto apsaugos mokykla, kuri vėliau reorganizuota į Lietuvos karo akademiją.
 
Šia proga Akademijoje buvo organizuota šventinė rikiuotė, kurios tikslas – apžvelgti Akademijos istoriją, padėkoti jos darbuotojams ir kariams, suburti visus bendruomenės narius.
 
Viršininkas brg. gen. Almantas Leika, sveikindamas Akademijos bendruomenę, linkėjo jai ir toliau tęsti darbą, atlikti iškeltas užduotis, kurios visai valstybei yra svarbios ir prasmingos. „Lietuvos karo akademijoje mes ugdome ir rengiame būsimuosius karininkus, kurie tarnaus Lietuvos kariuomenėje ir priims esminius su mūsų valstybės saugumu susijusius klausimus, užtikrins mūsų laisvę ir nepriklausomybę, – kalbėjo generolas. – Svarbu, kad jie tarnaudami vadovautųsi mūsų vertybėmis ir būtų tikri valstybės patriotai. Kaip geriausią pavyzdį turime už Lietuvos laisvę kovojusį generolą Joną Žemaitį, kurio vardu pavadinta Akademija. Tai žmogus, kuris visą savo gyvenimą besąlygiškai ugdė pagrindines karininko savybes. Vadovaukimės jo pavyzdžiu. Visiems nuoširdžiai ačiū už jūsų pastangas ir darbus!“
 
Akakdemijos darbuotojai, kariai ir kariūnai buvo apdovanoti Akademijos viršininko padėkomis ir paskatinti vardinėmis dovanomis už iniciatyvą, parodytą profesionalumą ir aukštus darbo rezultatus.
 
Šiltą ir nuotaikingą Lietuvos karo akademijos gimtadienio renginį vainikavo specialiai šiai progai kariūnų paruošta šventinė programa.
 
Lietuvos karo akademijos pasiekimai
 
Lietuvos karo akademija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, suteikianti universitetinį ir karinį išsilavinimą. Ji rengia karininkus – vadus lyderius, pasiruošusius vadovauti Lietuvos kariuomenės padaliniams karo ir taikos metu.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje parengtos ir Lietuvos karininkų gretas papildė 29 dieninių (nuolatinių) studijų laidos – 1 964 įvairių specializacijų karininkai, o kartu su ištęstines studijas baigusiais magistrais iš viso tęsti karininko tarnybą Lietuvos kariuomenėje išleisti 2 308 absolventai.
 
Akademiją sėkmingai baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis, būrio vado kvalifikacija ir bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Į profesinę karo tarnybą pakviečiami visi Akademijos absolventai, įgyvendinę jiems keliamus reikalavimus.
 
Kariūnams dėsto aukštos kvalifikacijos mokslo laipsnius turintys specialistai dėstytojai ir vertingos profesinės patirties tarptautinėse operacijose įgiję karininkai instruktoriai.
 
Studijų metu kariūnams sudaromos sąlygos dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame ir su įvairiomis sporto šakomis artimai susijusiame gyvenime. Dalis Akademijos auklėtinių dainuoja vyrų ir moterų choruose. Norintieji gerinti savo fizinį pasirengimą lanko įvairių sporto šakų treniruotes, siekiantieji lavinti karinius įgūdžius gali dalyvauti Akademijos žvalgų, šaudymo būrelių veiklose, taip pat kituose ne vien su karyba, bet ir su estetiniu lavinimu, sveika gyvensena susijusiuose fakultatyvuose.
 
Lietuvos karo akademija kiekvienam karininkui svarbi profesinio tobulėjimo prasme, nes čia organizuojami jų karjerai svarbūs karinės anglų, vokiečių ir kitų kalbų bei karininkų profesinio tobulinimo kursai.
 
Karo akademijoje nuolat atliekami visai krašto apsaugos sistemai aktualūs mokslo tiriamieji darbai, rengiama, atnaujinama ir išleidžiama naujos metodinės medžiagos, taip pat įvairių su karyba ir Lietuvos kariuomenės istorija susijusių mokslinių leidinių.
 
Svarbiausi istorijos faktai ir skaičiai

  • 1992 m. birželio 16 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Krašto apsaugos akademijos steigimo“, kuriuo vadovaujantis buvo įsteigta Krašto apsaugos mokykla. Jai rugpjūčio 30 d. buvo įteikta kovinė vėliava, kurioje aukso raidėmis išsiuvinėtas šūkis „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei“.
  • 1994 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Krašto apsaugos mokykla reorganizuota į Lietuvos karo akademiją, o gegužės 26 d. patvirtintas jos Statutas.
  • 1994 m. liepos 20 d. Akademija išleido pirmąją karininkų laidą. 111 absolventų buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
  • 1995 m. Akademijoje atgaivinta prieškario tradicija – suteikiant pirmąjį karininko laipsnį, kardu paliečiamas absolvento petys ir ištariami žodžiai: „Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk!“ Nuo 2009 m. šis priesakas Akademijos viršininko įsakymu tapo Lietuvos karo akademijos moto.
  • 1998 m. Lietuvos karo akademijai suteiktas partizanų generolo Jono Žemaičio vardas.
 
Plačiau apie Lietuvos karo akademijos istoriją >>>
 
Eimanto Genio nuotraukos