Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Knygų mugės lankytojus Lietuvos karo akademija kviečia šūkiu „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei“

2023 02 23

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija tarptautinės Vilniaus knygų mugės lankytojams pristato savo naujausius leidinius ir kartu supažindina juos su kariūnų studijomis. Būsimi karininkai rengiami derinant universitetines ir karybos studijas, todėl šalia knygų pristatomos kariūno ir karininko uniformos, ginklai. Tai atitinka Akademijos šūkį „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei!“.
 
Knyga – neatsiejama kariūnų ugdymo dalis, todėl ypatingas dėmesys skiriamas metodinių ir mokslinių leidinių viešinimui ir sklaidai.
 
Šiais metais mugėje dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis pristato aštuntąją monografiją apie tarpukario Lietuvos kariuomenė pulkus, kurių tradicijas tęsia dabartiniai kariuomenės batalionai. Šių metų leidinys skirtas Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko istorijai.
 
„Šiuolaikinę istoriją kuria patys kariai, o kas buvo tarpukariu – jau praeitis, bet su ja kariai, ir ne tik jie, turi būti susipažinę, – sako dr. Gintautas Surgailis. – Ypač svarbios mums kovos dėl nepriklausomybės, todėl stengiuosi nuodugniai išnagrinėti konkretaus pulko kovos veiksmus, paminėti kuo daugiau karininkų ir kareivių pavardžių, jų veiklos epizodų. Tai kartu yra ir tam tikras jų atminimo įamžinimas, todėl neatsitiktinai mano monografijos yra labai populiarios tarp buvusių karių anūkų ir proanūkių. Jose daug naujos, iki tol neskelbtos, archyvinės medžiagos randa ir besidomintys Lietuvos kariuomenės istorija, kuria gali remtis savo moksliniuose tyrimuose.“
 
Kitas leidinys – 37-asis „Karo archyvo“, jau 98-uosius metus skaičiuojančio mokslo žurnalo, skirto Lietuvos kariuomenės ir karo veiksmų Lietuvos teritorijoje istorijos tyrimams nuo Lietuvos valstybės sukūrimo XIII amžiuje iki šių dienų, tomas. Pasak istoriko dim. plk. ltn. dr. Gintauto Surgailio, šia tema vis dar rašoma, nes susikaupė daug medžiagos, kuri aktuali tiek straipsnių autoriams, tiek skaitytojams: „Tai – tęstinis žurnalas, kuriame publikuojami originalūs straipsniai. Jų autoriai pasirengę ir toliau rašyti, vadinasi, kad „Karo archyvas“ reikalingas.“
 
Visi, besidomintys karo istorija ir kuriems svarbi krašto gynyba, kviečiami Vilniaus knygų mugėje aplankyti Karo akademijos stendą, įsigyti jos išleistų knygų, pabendrauti su jų autoriais, pasikalbėti su kariūnais ir karininkais apie studijas šioje aukštojoje mokykloje.
 
Lietuvos karo akademija, kaip aukštoji universitetinė mokykla, plėtodama šviečiamąją veiklą, kasmet leidžia mokomąją literatūrą, periodinius, mokslo ir mokslo populiarinamuosius leidinius karybos ir kitomis temomis. Akademijos mokslo darbuotojų, dėstytojų ir instruktorių parengtais vadovėliais ir mokymo priemonėmis naudojasi ne tik kariūnai ir Akademijos kursų klausytojai, bet ir kitų aukštųjų mokyklų auklėtiniai.
 
Lietuvos karo akademijos išleistų knygų elektronines versijas skaitytojai gali rasti ir su jomis išsamiau susipažinti Akademijos bibliotekos interneto svetainėje.
 
Eimanto Genio nuotraukos
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24 523, el. p. [email protected]