Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Karo akademijos kariūnai patirties sėmėsi prisimindami Sausio 13-osios įvykius

2023 01 11

Artėjant Sausio 13-osios sukakčiai, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai Lietuvos Respublikos Seime organizavo jau tradiciniu tapusį interaktyvų edukacinį renginį. Susitikę su buvusiu Lietuvos kariuomenės vadu dim. gen. ltn. Arvydu Pociumi, jie diskutavo apie istorinės Sausio 13-osios pamokas šiandienai.
 
Simboliška, kad susitikimas vyko Konstitucijos salėje – istorinėje erdvėje, kurioje buvo patvirtinta Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Konstitucija.
 
Generolas pasakojo, kad jo, kaip laisvės gynėjo, kelias prasidėjo nuo Aukščiausiosios Tarybos pirmininko apsaugos. Vėliau kaip Sąjūdžio žaliaraiščiui teko dalyvauti parlamento apsaugoje, nes provokacijų iki lemtingos Sausio 13-osios, pasak jo, buvo ne viena.
 
Apsispręsti, ar likti ginti parlamento rūmų Lietuvai sausį patiriant agresiją, jis turėjo vos per 15 minučių. „Po to buvo priesaika ir negrįžtamas sprendimas likti iki galo, jos nesulaužant“, – patvirtino buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, prisimindamas, kaip partizaninio pasipriešinimo ugnis širdyje neleido iš ten išeiti. Tokia nepalaužiama ištikimybė ir kovos dvasia yra pavyzdys kiekvienam šiandien uniforma, papuošta mūsų trispalve, vilkinčiam kariui.
 
Seime kariūnai pristatė savo sumanymus, kartu atkreipė dėmesį į Lietuvos karo akademijos viršininko brg. gen. Almanto Leikos įžvalgas ir dim. gen. ltn. Arvydo Pociaus patarimus. Šios žinios būsimiems valstybės gynėjams padėjo geriau suvokti tiek istorinius, tiek karinius tų dienų aspektus. Jie sakė, kad tokio pobūdžio susitikimai ne tik skatina domėtis savo šalies istorija, bet ir stiprina motyvaciją tarnauti Lietuvos kariuomenėje.
 
Sausio 13-oji parodė lietuvių tautos vienybę ir jėgą, įkvėpė pergalės viltį kiekvienam parlamento gynėjui.
 
Kariūnai dar kartą įsitikino, kad karininkui meilė ir pagarba Tėvynei – ne tušti žodžiai, o realūs veiksmai: pasirengimas ginti savo valstybę, jos žmones, savo šeimą, prireikus net pasiaukoti jų labui, vykdant iškeltas tarnybos užduotis.
 
Eimanto Genio nuotraukos