Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Karo akademijos bendruomenė prisiminė generolo Jono Žemaičio kovą už Lietuvos laisvę

2023 03 15

Generolas. Prezidentas. Žmogus, labiau už viską mylėjęs Lietuvą... Kovo 15 d. minimos 114-osios Jono Žemaičio–Vytauto gimimo metinės.
 
Šią dieną pradėjo LR krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Lietuvos kariuomenė vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika ir jos vadovybė, padėdami gėlių prie generolo paminklo.
 
Lietuvos karo akademijoje vyko diskusija, kurioje dalyvavo vrš. Ernestas Kuckailis ir prof. Darius Juodis. Bendruomenei buvo įdomu išgirsti, kaip partizanų vadą generolą Joną Žemaitį–Vytautą vertina istorikas ir karys. Renginyje kalbėjęs brg. gen. Almantas Leika tvirtino, kad šis partizanas savo gyvenimu ir kova yra įprasminęs nemirštančią Lietuvos laisvės ir valstybės idėją: „Tikėjimas laisvės kovos prasmingumu ir teisėtumu tęsėsi ir po jo mirties, kol laisvę galų gale pavyko iškovoti“.
 
Gen. Jono Žemaičio–Vytauto gyvenimas ir kova neliks storijus puslapiuose. Renginyje apsilankiusi generolo produkterėčia Ana Luisa Monse tęsia kilnius darbus ir pasirinko mokytis Akademijos organizuojamuose Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose.
 
Renginį įprasmino Lietuvos karo akademijos absolventės ltn. Rūtos Visockytės atliekamos partizanų dainos, kurių klausantis buvo galima iš naujo įvertinti, kokią didelę laisvės dovaną Lietuva gavo su generolo Jono Žemaičio–Vytauto kova.
 
Eimanto Genio nuotraukos