Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Lietuvos karo akademija – EDINA konsorciumo valdybos narė

2023 03 29

EDINA (angl. Education Information Association) konsorciumas – tai organizacija, jungianti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, vykdant joms būtinas bendras veiklas, didinant savo organizacinį, techninį, technologinį bei finansinį potencialą, tobulinant profesines žinias ir įgūdžius. Organizacija kartu užtikrina ilgalaikį bendradarbiavimą įgyvendinant Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos palaikymo ir plėtros priemones bei jas finansuojant. Šį konsorciumą sudaro 22 nariai – universitetai ir kolegijos.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra EDINA konsorciumo narė nuo 2013 metų. Tais pačiais metais ji prisijungė prie projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų valdymo, administravimo ir studijų proceso organizavimo tobulinimas taikant EDINA informacinę sistemą“. Projekto tikslas – prisidėti prie aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo ir studijų kokybės gerinimo tobulinant aukštųjų mokyklų valdymo, administravimo ir studijų proceso organizavimą, taikant EDINA informacinę sistemą.
 
Kovo 23 d. vykusiame EDINA konsorciumo visuotiniame susirinkime vyko rinkimai į konsorciumo valdybą. Į valdybos narius buvo išrinkta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Ryšių ir informacinių sistemų skyriaus projektų vadovė Elena Vainikevičienė.
 
Sveikiname Eleną, kuri, konsorciume atstovaudama Lietuvos karo akademijai, gali prisidėti prie tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo, dalyvauti sprendžiant konsorciumo finansinius, veiklos ir kitus klausimus.
 
Monikos Žilinskos nuotrauka