Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Baigėsi Valstybės tarnautojų karybos pagrindų kursai

2023 05 05

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gegužės 5 d. baigėsi 13 savaičių trukmės Valstybės tarnautojų karybos pagrindų kursai, kurių tikslas – krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams suteikti bendrųjų žinių apie kariuomenę, jos struktūrą ir administravimą. Sėkmingai išėjusiems programą 21 klausytojų buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai.
 
Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika, sveikindamas kursų klausytojus, atkreipė dėmesį, kad besimokydami jie rodė savo ryžtą ir iniciatyvą, tam skyrė laiką ir energiją, atidavė dalį savo širdies: „Mums kariams smagu matyti civilius, besidominčius ir norinčius gilinti žinias apie savo krašto saugumą ir gynybą dar daugiau. Šis kursas turi daug prasmės ir tikrai bus tęsiamas toliau.“
 
Šių kursų, Lietuvos karo akademijoje organizuojamų nuo 2013 m., klausytojai studijavo karinį administravimą ir valdymą, karo topografiją, ginkluotę, taktiką, ryšius, karinį rengimą, bataliono ir štabo darbą, karo teisę, taikos rėmimo operacijas, pasaulio šalių nustatymo būdus, elektroninės kovos pagrindus ir kt. Paskutines dvi savaites jie vyko Lietuvos karo akademijos auditorijose ir kituose kariuomenės daliniuose.
 
Išklausę Valstybės tarnautojų karybos pagrindų kursų programą, klausytojai įgijo žinių apie krašto apsaugos sistemą, padėsiančių tobulinti kompetenciją, reikalingą KAS valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms ir tarnybinėms užduotims vykdyti.
 
Eimanto Genio nuotraukos