Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Aukštųjų mokyklų studentams suteiktas pirmasis karininko laipsnis

2023 07 22

Liepos 22 d. prie partizanų generolo Jono Žemaičio paminklo šalia Krašto apsaugos ministerijos aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams, baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), buvo suteiktas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis. Daugiausia jų – 37 JKVM klausytojai – mokėsi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje ir 13 – jos padalinyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione Klaipėdoje, 43 – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir 10 – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje.
 
Lietuvos valstybei prisiekė jau devintoji po mokymų atnaujinimo 2012 m. JKVM klausytojų laida, papildžiusi Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas. Dauguma šiuos kursus baigusių jaunuolių planuoja savo ateitį sieti su Lietuvos kariuomene.
 
Renginyje dalyvavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas kariniam rengimui plk. Mantas Paškevičius, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. Ričardas Dumbliauskas, Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos, LDK Butigeidžio dragūnų bataliono vadai, prisiekiančiųjų artimieji ir draugai.
 
„Jūs esate labiausiai užsispyrę žmonės, kurie trejus metus mokėtės tarnybos savo Tėvynei. Mokėtės tapti gerais karininkais. Ir aš manau, kad kiekvienas šioje aikštėje esantis jaučia pagarbą jums, kad jūs aukojote savo laiką, buvote pakankamai užsispyrę pabaigti šiuos mokslus ir tapti Lietuvos kariuomenės karininkais. Jais tampama vieną kartą, bet visam laikui. Dabar jūs esate Lietuvos kariuomenės dalis“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras dr. Arvydas Anušauskas.
 
Akademijos viršininko pavaduotojas kariniam rengimui plk. Mantas Paškevičius sėkmės linkėjo primindamas tris svarbius dalykus: „Leitenantai, sveikinu įstojus į mūsų šeimą. Nesvarbu, vėliau būsite kariuomenėje ar ne, bet mes esame šeima. Dabar pagal jus taip pat spręs apie mus visus. Kas vieniją mūsų šeimą – tai trys dalykai, kuriuos prisiminkite. Tai kariuomenės vertybės – ištikimybė, kovos dvasia, iniciatyva ir profesionalumas. Taip pat gyvenimo filosofija, pagal kurią visų pirma yra uždavinys, po to – jūsų žmonės ir tik tada – jūs patys (nestatykite savęs pirmu prioritetu). Ir trečias dalykas – Lietuvos vėliava, kuri yra tokio pat dydžio, kaip ir kitos. Tačiau ji mums yra pati didžiausia. Sėkmės jums visiems“.
 
Sėkmingai baigusiems trejų metų kursą JKVM absolventams buvo suteikta rezervo būrio vado, medicinos studentams – karo medicinos gydytojo kvalifikacija. Geriausi JKVM absolventai buvo apdovanoti simboliniais durklais.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį pasirengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant didinti šalies gynybinį pajėgumą – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.
 
Sėkmingai baigusiems trejų metų kursą JKVM absolventams suteikiamas jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir toliau siekti karininko karjeros.
 
Eimanto Genio nuotraukos