Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Aukštųjų mokyklų mugėje – naujausia informacija apie studijas Lietuvos karo akademijoje

2023 01 19

Sausio 19 d. Kaune vyksta vienas svarbiausių šalies mokslo ir mokymo institucijų renginių – „Aukštųjų mokyklų mugė 2023“. Joje dalyvauja ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, todėl mugės lankytojai gali susipažinti su joje organizuojamomis studijomis, stojimo į Akademiją sąlygomis – kas šiais metais pasikeitė, jas atnaujinus, už ką stojantiesiems bus pridedama papildomai balų – ir kitais svarbiais čia norintiems studijuoti dalykais.
 
Lietuvos karo akademijoje vykdomos aukščiausio lygio į kariūną ir studentą orientuotos universitetinės ir karybos studijos. Tuo ji ir išsiskiria iš kitų aukštųjų mokyklų. Čia studijas baigę jaunuoliai įgyja aukštąjį išsilavinimą ir karininko (leitenanto) laipsnį.
 
Studijų programos pritaikytos ne tik būsimam ar esamam karininkui, bet ir išėjusiam į atsargą kariui arba dėl kitų priežasčių pagal civilinę specialybę valstybės ar privačiame sektoriuje dirbančiam asmeniui. Todėl stoti į Lietuvos karo akademiją kviečiami jaunuoliai, kurie ketina savo žinias, įgūdžius ir idėjas taikyti tarnaudami Lietuvos kariuomenėje, NATO ir Europos Sąjungos jungtiniuose vienetuose.
 
Lietuvos karo akademijoje ypač daug dėmesio skiriama universitetinių studijų kokybei. Pasak prorektoriaus studijoms ir mokslui dr. Manto Bileišio, Lietuvos karo akademijos bakalauro ir magistro studijos atitinka visus karininkų rengimui keliamus reikalavimus, nes studijų programų turinys nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. „Kokybe, populiarumu ir tarptautiškumu jos konkuruoja su kitų šalies universitetų programomis. Tai pasiekti padeda ir šių programų partneriai, kurie dalyvauja jas kuriant, vertinant ir tobulinant“, – tvirtina prorektorius. – Studentams dėsto aukštos kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Daugelis kviestinių dėstytojų – pasaulyje pripažinti profesionalai, savo srities ekspertai. Didelė dalis kariūnų studijų dalykų Akademijoje dėstoma anglų kalba, kurios žinojimas privalomas NATO šalių karininkams.“
 
Aukštųjų mokyklų mugės lankytojai susipažįsta su naujausiomis priėmimo į Lietuvos karo akademiją sąlygomis ir bakalauro studijų programomis, kurias bus galima rinktis 2023–2024 mokslo metais: Gynybos technologijų vadybos, Tarptautinių santykių ir Nacionalinio saugumo ir gynybos. Priimti į Akademijos Gynybos technologijų vadybos studijų programą ir pareiškę norą tapti Karinių oro pajėgų (KOP) ar Karinių jūrų pajėgų (KJP) karininkais studijuos kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute (KOP studijos) ir Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (KJP studijos) Klaipėdoje.
 
Karininkai mugės lankytojams pasakoja apie tarnybą ir jos iššūkius, supažindina su karininko profesija. Žinių apie studijas Akademijoje suteikia ir čia studijuojantys kariūnai, kurie noriai dalijasi savo patirtimi ir kasdienio gyvenimo Akademijoje įspūdžiais.
 
Norintys studijuoti Lietuvos karo akademijoje kviečiami dalyvauti atrankoje, kuri prasidės š. m. vasario mėn. Apie jos pradžią, stojimo etapus ir kitus reikalavimus bus informuojama Lietuvos karo akademijos interneto svetainėje www.lka.lt, taip pat socialiniuose tinkluose, moksleiviams skirtuose žurnaluose, mokyklų elektroninėse platformose.
 
Eimanto Genio nuotraukos
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel.: +370 6 204 8976, KATT 24 523, el. p. [email protected]