Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Žiniasklaidos atstovai kviečiami į kariūnų pratybas: Lietuvos karo akademijos naujokams iššūkiai didėja, jų ryžtas – taip pat

2022 10 04

Spalio 7 d. (penktadienį) Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kviečia žiniasklaidos atstovus atvykti į LDK Algirdo mechanizuotąjį pėstininkų batalioną Rukloje (Jonavos r.) tiesiogiai stebėti Akademijos pirmojo kurso kariūnų pratybų. Studijos jiems prasidėjo anksčiau nei kitų universitetų studentams – nuo rugpjūčio mėnesio jie išėjo Kariūnų bazinį kario kursą ir įgijo būtiniausių karybos žinių ir praktinių įgūdžių.
 
Šį penktadienį kariūnų laukia „Vilko takas“ – kliūčių ruožas, kurį norėdami įveikti jie turės atlikti taktikos, ryšių, ginkluotės, šaudybos ir kitas užduotis, parodyti, kaip išmoko taikyti individualiojo karinio rengimo pagrindų kurso žinias, kurių įgijo per septynias savaites Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke.
 
Čia jie susipažino su kuopos ginkluote, mokėsi karo inžinerijos, taktikos, ryšių, topografijos, rikiuotės, ginklo valdymo, medicinos ir kitų dalykų, įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos tobulins studijuodami Lietuvos karo akademijoje. Mokymų metu prioritetas buvo teikiamas kariūnų fizinei būklei gerinti, siekiant paruošti organizmą dar didesniems fiziniams krūviams.
 
Įveikusiems visas „Vilko tako“ užduotis, išlaikiusiems mokomųjų dalykų testus ir sėkmingai baigusiems Kariūnų bazinį kario kursą bus įteikti kurso baigimo pažymėjimai. Spalio 21 d. prisiekus Lietuvos valstybei, kariūnų studijos tęsis vienintelėje karininkus Lietuvos kariuomenei rengiančioje aukštojoje mokykloje.
 
Po pratybų šį penktadienį bus sudaryta galimybė pabendrauti su kariūnais, kurso vadovais, instruktoriais.
 
Eimanto Genio nuotr. – LKA pirmojo kurso kariūnai pratybose
 
Informacija žiniasklaidai
 
Žiniasklaidos atstovai, norintys stebėti kariūnų pratybas, pakalbinti pratybų dalyvius ir vadovus, instruktorius, daugiau sužinoti apie studijas Lietuvos karo akademijoje, kviečiami registruotis el. paštu [email protected] arba tel. +370 672 43275 iki spalio 6 d. (ketvirtadienio) 15.00 val. Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę ir atstovaujamą žiniasklaidos priemonę, kontaktinius duomenis (mob. tel. nr., el. pašto adresą).
 
Žurnalistams bus sudaryta galimybė iš Vilniaus nuvykti į Mokomąjį pulką (Rukla, Jonavos r.) Lietuvos karo akademijos transportu. Užsiregistravę ir atvykę žiniasklaidos atstovai turi su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą (kortelę), patvirtinantį atstovavimą žiniasklaidos priemonei.
 
Išvažiavimas iš Lietuvos karo akademijos (Šilo g. 5A, Vilnius) – spalio 7 d. (penktadienį) 7.00 val.
 
Laisvai samdomi žurnalistai ir asmenys, viešąją informaciją rengiantys be sutarties su žiniasklaidos priemone, taip pat užsienio žiniasklaidos priemonėms atstovaujantys žurnalistai privalo turėti Krašto apsaugos ministerijos išduotą akreditaciją.
 
Kontaktinis asmuo – Lina Vaitiekūnaitė, tel. +370 6 724 3275.