Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Ukrainos kariai savo žinias tobulina Lietuvos karo akademijos rengiamuose mokymuose

2022 10 28

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje spalio 26–28 d. vyko Ukrainos kariams skirti kursai vadų rengimo klausimais, kurių tikslas – tobulinti Ukrainos kariūnų ir jaunesniųjų karininkų vadybines kompetencijas. Pagal Ukrainos kariuomenės pareikalavimą jau ketvirtą kartą vykę mokymai rodo, kad Lietuvos kariuomenės karininkų švietimo lygis yra aukštas ir vertinamas tarptautiniu lygiu.
 
Kursai „Padalinių valdymo procedūros judant“ (angl. Troop Leading Procedures in Movement) yra NATO gynybos švietimo tobulinimo programos sudedamoji dalis. Jų metu suteikiamos bazinės teorinės ir praktinės padalinių valdymo procedūrų žinios.
 
Pristatydamas kursų programą, šios srities ekspertas Akademijos instruktorius mjr. Gintautas Razma paaiškina, kad jų pagrindą sudaro įvairios demonstracijos, kaip reikia tinkamai įvertinti vietovę ir jau turimą įvertinimą panaudoti sudarant priešiškų ir vėliau draugiškų pajėgų veiksmų eigos variantus.
 
Kiekvienuose tokios paskirties kursuose dalyvauja apie 30 karių. Kursai vedami anglų kalba, taikant nuotolinio mokymo metodą ir modernias mokymo priemones. Tai leidžia per palyginti trumpą laiką pasiekti numatytus rezultatus.
 
Iš viso šiuose kursuose, kurie buvo organizuoti jau keturis kartus, Lietuvos karo akademija parengė daugiau nei 120 jaunesniųjų vadų. Jie įgijo praktinių žinių, kurias pritaikius bus galima mūšio lauke efektyviau valdyti mažus karinius vienetus.
 
Eimanto Genio nuotraukose – Ukrainos kariams skirtus kursus LKA organizuoja nuotoliniu būdu