Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Tarptautinis Lietuvos karo akademijos viešojo administravimo studijų krypties vertinimas

2022 05 23

Gegužės 31 d., antradienį vyks išorinis tarptautinis viešojo administravimo studijų krypties vertinimas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija šioje kryptyje įgyvendina Gynybos ir viešosios vadybos studijų programą >>> (nuo 2016 m.).
 
Programa skirta karybos praktikams sudaryti sąlygas tobulinti įgūdžius, įgytus tarnybos metu, ir, remiantis gynybos ir viešosios vadybos teorijomis ir įrodymais, analizuoti, vertinti ir priimti pagrįstus sprendimus, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ar tęsiant karjerą viešojo sektoriaus institucijose.
 
Vertinimą atliks Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė ekspertų grupė.
 
 
Eimanto Genio nuotr. – LKA bakalauro ir magistrantūros studijų diplomų įteikimo ceremonijos