Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Pristatyti šauktinių požiūrio į tarnybą tyrimo rezultatai

2022 03 15

2020–2022 m. Lietuvos kariuomenės daliniuose buvo atliktas unikalus mokslinis tyrimas, kurio metu buvo tiriama privalomosios karo tarnybos karių (šauktinių) požiūrio į tarnybą kaita ir jų patiriamas stresas ne tik naudojant psichologinius testus, bet ir matuojant streso hormonų (kortizolio, kortizono ir kitų) koncentraciją šauktinių galvos plaukų ėminiuose.
 
Tyrimas vyko visą privalomosios karo tarnybos karių tarnybos laikotarpį dviejuose padaliniuose, stebint šauktinių streso reakcijų, bendrų fizinių ir psichologinių savybių bei nuotaikų, požiūrio į karo tarnybą, jų grupių sutelktumo pokyčius.
 
Tyrimo rezultatai rodo, kad visos tarnybos metu dominavo žemas ir vidutinis suvokto (psichologinio) streso lygis. Žemesnis fiksuotas tuomet, kai šauktiniams buvo skiriamas didesnis fizinis krūvis, aukštesnis – kai jis buvo sumažintas dėl COVID-19 pandemijos taikytų ribojimų, karių perkėlimo į kitą dalinį.
 
Streso hormonų koncentracija galvos plaukuose ypač sumažėjo tarnybos pabaigoje, kai šauktiniams buvo skirtos sudėtingos baigiamosios užduotys. Tai reiškia, kad jaunuolių organizmo reakcija į aktyvias ir sudėtingas užduotis karo tarnybos metu yra teigiama.
 
Tarnybos pabaigoje šauktinių buvo klausiama, kokį poveikį tarnyba turėjo jų asmeninių savybių ugdymui. Daugiau nei 80 proc. pažymėjo, kad tarnaudami Lietuvos kariuomenėje patyrė įdomių išgyvenimų, išmoko prisiimti atsakomybę už save ir kitus, pagerėjo psichinė ištvermė ir savikontrolė, padidėjo savarankiškumas.
 
  
Tyrimas atliktas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos mokslo projektą „Inovatyvių neintervencinių biomedicininių tyrimų pritaikymas valdant stresą grupės dinamikoje: šauktinių atvejis Lietuvoje“  pagal finansavimo sutartį Nr. S-MIP-20-59. Tyrimą atliko Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkai. Projekto vadovė – prof. dr. Rasa Smaliukienė.