Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Pristatyti karių veiklos efektyvumo tyrimo metodai

2022 03 01

Kovo 1 d. vyko Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto organizuotas seminaras apie karinėje srityje taikomus psichologinius ir biologinius tyrimo metodus. Nuotoliniu būdu vykusiame renginyje dalyvavo daugiau kaip šimtas įvairių NATO šalių, Švedijos ir Suomijos gynybos universitetų ir kariuomenės tyrimų centrų mokslininkų.
 
Pasak seminaro iniciatorės ir diskusijos moderatorės Lietuvos karo akademijos profesorės Rasos Smaliukienės, šis svarbus renginys prisidės prie karo mokslų plėtros, mokslinių žinių sklaidos ir tematiškai kryptingo tarptautinio NATO šalių mokslininkų bendradarbiavimo vykdant elgsenos ir veiklos veiksmingumo tyrimus.
 
Seminare skaitytuose pranešimuose Kanados, Lietuvos, Nyderlandų, Vokietijos, JAV ir Švedijos mokslininkai pristatė savo sukurtus ir taikomus tyrimo metodus karių stresui, nuovargiui ir ištvermei tirti.
 
Pristačius šios srities naujoves, vyko interaktyvi diskusija, kaip naudojant inovatyvius tyrimo metodus galima įvertinti karių ir jų grupių veiklos efektyvumą.
 
Eimanto Genio nuotraukos