Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Prisimename Lietuvos karo akademijos absolventą vyr. ltn. Normundą Valterį

2022 04 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje balandžio 19 d. rytinės rikiuotės metu paminėtos jos absolvento, vyresniojo leitenanto Normundo Valterio žūties metinės. Prieš 26 metus Lietuva neteko vieno pirmųjų Akademiją baigusių šalies karininkų, kuris žuvo 1996 m. balandžio 17 d., vykdydamas užduotį tarptautinėje taikos operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje.
 
Akademijoje prie vyr. ltn. Normundo Valterio paminklinio akmens kariūnai, o Ginkūnų kapinėse, Šiauliuose, kur karininkas palaidotas, Štabo viršininkas plk. ltn. Artūras Purlys padėjo gėlių, tylos minute pagerbė žuvusiojo atminimą.
 
Lietuvos karo akademiją ir visus karius vienija Normundo pasakyta frazė: „Mes (karinė bendruomenė) jau esam kitokie ir mūsų kiti gal ne visada supranta. Todėl mes visada turim laikytis drauge. Visada – taikos ar karo metu – tai bus mūsų gelbėjimosi ratas!“
 
Visureigis, kuriuo važiavo keturi Lietuvos ir Danijos kariai, šiaurės Bosnijos kalnų kelyje užvažiavo ant prieštankinės minos. Per sprogimą žuvo vyr. ltn. Normundas Valteris ir vienas Danijos karys. Tai buvo skaudus įvykis. Tačiau ši karininko auka nebuvo beprasmiška. Ji užkirto kelią kitoms galimoms netektims. Po šios nelaimės NATO vadovybė peržiūrėjo saugumo nuostatus ir padarė daug pakeitimų. Galbūt tokia Lietuvos ir Danijos karių žūtis ateityje išgelbėjo ne vieno kario gyvybę.
 
Po mirties vyr. ltn. Normundas Valteris už pasiaukojimą ir narsą taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu ir NATO medaliu už tarnybą.
 
Lietuvos karo akademijos muziejuje eksponuojama surinkta istorinė medžiaga apie vyr. ltn. Normundą Valterį, jo ir jo tarnybos draugų nuotraukos, laiškai iš misijos, mokymo korpuse yra įrengtas jam skirtas informacinis stendas.
 
Tarnybos draugų iniciatyva Akademijos kieme atidengtas paminklinis akmuo vyr. ltn. Normundui Valteriui atminti. Viborge, Danijoje, pastatytame paminkle žuvusiam Danijos kariui, įrašyta ir Lietuvos karininko pavardė. Minint 25-ąsias metines, karininko žūties vietoje netoli Maglajaus miesto taip pat atidengtas paminklinis akmuo. Jam lėšų surinko Lietuvos karininkai, Normundo bendražygiai ir Karo akademijos bendruomenė.
 
Vyr. ltn. Normundo Valterio atminimui įamžinti: Publikacijoje „Pirmasis vardan taikos“ (dr. Aušra Jurevičiūtė, „Vytauto Didžiojo karo muziejus 2016 metais“) pateikiami jo užrašai, nuotraukos, dokumentai, leidžiantys geriau pažinti šį narsų Lietuvos karo akademijos auklėtinį.
 
LKA rikiuotė (Eimanto Genio nuotr.)
Atiduota pagarba prie vyr. ltn. Normundo Valterio kapo