Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Partizanų vadas Jonas Žemaitis-Vytautas – lyderio, vienijančio už laisvę kovojančią visuomenę, pavyzdys

2022 11 29

„Generolas Jonas Žemaitis-Vytautas buvo vienas svarbiausių Lietuvos kovotojų partizanų, kuris sugebėjo sukviesti pagrindinius vadus ir suvienyti partizaninį judėjimą. Įsigalint okupaciniam režimui šalyje, visiems susirinkti buvo sunku, bet vadai matė, kad Jonas Žemaitis savo pavyzdžiu gali įkvėpti ir paskui save vesti kitus partizanus, todėl 1949 m. į suvažiavimą atvyko. Jie kalbėjosi apie Lietuvos ateitį ir paskelbė deklaraciją, kuri tapo visus partizanus jungiančiu veiksniu, paskata toliau tęsti kovą už laisvę“, – taip Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika pristatė svarbią Lietuvos istorinę asmenybę Akademijoje vykusioje diskusijoje apie lyderio vaidmenį vienijant organizaciją.
 
Minint partizanų vado 68-ąsias mirties metines, mintimis apie jo istorinį vaidmenį taip pat pasidalijo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas dr. Laurynas Kasčiūnas ir krašto apsaugos ministras dr. Arvydas Anušauskas, Joną Žemaitį prisiminė jo dukterėčia Marija Aušra Vilkienė.
 
Krašto apsaugos ministras, tyręs Lietuvos rezistencijos ir Jono Žemaičio kaip asmenybės istoriją, atkreipė dėmesį, kad karininkas kaip pogrindžio vadovas ir lyderis visada, net patekęs į nelaisvę, elgėsi taip pat. „Jonas Žemaitis pats sau nustatė tokią elgesio normą, kad visada turi elgtis kaip vadas, į kurį visi žiūri ir iš kurio ima pavyzdį. Jis savo draugams sakė: „Kaip galėsiu pažiūrėti kitiems į akis, jeigu elgsiuosi kitaip“, – pasakojo ministras. – Tokias elgesio normas nelaisvėje labai svarbu suvokti, nes, kai tardo, kankina ar taiko prievartą artimiesiems, žmogui iš tikrųjų būna labai sunku.“
 
Kalbėdamas apie vienybės svarbą ir Jono Žemaičio vaidmenį suvienijant tautą, ministras pažymėjo, kad jis buvo vienas iš rezistencijos kovotojų, kurie manė, kad turi būti atkurta valstybė, kurioje socialinei sričiai skiriamas ypatingas dėmesys.
 
„Joną Žemaitį matome kaip lyderį, kuris buvo visos Lietuvos pasipriešinimo Sovietų Sąjungai simbolis, – partizano vaidmenį įvertino dr. Laurynas Kasčiūnas, kartu atkreipdamas dėmesį į šiuo metu Ukrainoje vykstantį karą ir ukrainiečių tautos vienybę, visuomenės kovą dėl tėvynės laisvės. – Visų pirma kovoja kariuomenė, kuri yra pagrindinė ginkluota jėga. Tačiau kartu visada reikia ieškoti būdų, kaip į šalies gynybą įtraukti visą visuomenę ar bent jos dalį.“ Pokario Lietuvoje aktyviai veikė rezistencijos kovotojai, šiais laikais – Lietuvos šaulių sąjunga, organizuojamas kariuomenės rezervas, plėtojamas institucijų ir organizacijų bendradarbiavimas pilietinio pasipriešinimo srityje ir kita visuomeninė veikla.
 
„Noriu pasveikini visus susirinkusius paminėti gen. Jono Žemaičio mirties metinių“, – į Lietuvos karo akademijos bendruomenę kreipėsi partizanų vado dukterėčia Marija Aušra Vilkienė.
 
„Aš galiu jį prisiminti tik iš vaikystės, kai jo labai laukdavome. Tokia mano pažintis buvo su Jonu Žemaičiu“, – prisiminimais dalijosi partizano giminaitė. – Gyvenimas buvo sunkus ir baisus. Mes visko bijojome. Pamatai uniformuotą žmogų ir bijai, kad tave gali suimti. O Jonas Žemaitis buvo labai drąsus. Mano akimis, gražus, kiekvienam labai dėmesingas žmogus. To aš linkiu ir jums visiems. Būkite tokie karininkai.“
 
Kariūnai taip pat dalyvavo diskusijoje, domėjosi karininko vaidmeniu kariuomenėje ir valstybės valdyme, jo savybėmis, padedančiomis tapti vadu lyderiu. Jie padėjo gėlių prie generolo paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos.
 
Prieš 68 metus Jonui Žemaičiui, vieninteliam iš Lietuvos partizanų vadų, mirties bausmė buvo įvykdyta Maskvoje. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas patvirtino, kad šio miesto centre pavyko rasti apytikslę jo kapo vietą: „Deja, ten lietuviškos pavardės nėra. Bet kuriuo atveju svarbiausia, kad rasta simbolinė jo palaidojimo vieta ir kad iš esmės žinome visą Jono Žemaičio istoriją, kuri mus visus vienija.“
 
Eimanto Genio nuotraukos