Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Padėka Lietuvos karo akademijos Vytauto Didžiojo karininkų kursų viršininkui plk. Dariui Petrylai

2022 04 04

Tarėme nuoširdų „ačiū“ tarnybą baigusiam Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vytauto Didžiojo karininkų kursų viršininkui plk. Dariui Petrylai. Ilgametė pulkininko patirtis yra puikus pavyzdys tiek Akademijos kariūnams, tiek mums visiems, tarnaujantiems ir dirbantiems Tėvynės labui.
 
„Rikiuotėje stovime kartu – tie, kurie kūrėme kariuomenę dar esant Rusijos okupacinės kariuomenės daliniams Lietuvoje, ir tie, kurie žengia pirmuosius žingsnius, – būsimi karininkai. Visų jūsų pareiga – toliau stiprinti kariuomenę ir būti pasirengusiems ginti Tėvynę“, – į susirinkusiuosius kreipėsi plk. Darius Petryla.
 
„Mūsų profesija garbinga ir ypatinga, nes turime išmanyti karybą ir mokėti apginti savo šalį. Ji kupina pakilimų ir nuopuolių. Svarbu užsibrėžti aukštus tikslus, nes pasieksite tiek, kiek būsite užsibrėžę“, – patarė karininkas ir padėkojo Akademijos bendruomenei, kiekvienam linkėdamas sėkmės.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius apdovanojo karininką Akademijos medaliu „Už uolumą“ už pasiekimus, sumanumą ir profesionalumą užtikrinant efektyvią Karo akademijos, kaip aukštosios mokyklos, veiklą, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas – ginklu – pistoletu už nuopelnus stiprinant krašto apsaugą, pasiaukojimą ir asmeninį indėlį atliekant valstybės užduotis, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys – vardine dovana už ilgametę ir sąžiningą tarnybą 1992–2022 metais, profesionalumą, svarų asmeninį indėlį kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę.
 
Lietuvos karo akademijos bendruomenė, dėkodama karininkui, patikino, kad jis visada čia bus laukiamas, kviečiamas pasidalyti savo patirtimi su kariūnais, karininkais ir kursų klausytojais.
 
Eimanto Genio nuotraukose – rikiuotė Lietuvos karo akademijoje
Alfredo Pliadžio nuotraukose – atsisveikinimo ceremonija Krašto apsaugos ministerijoje