Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijos vardą garsina doktorantas, paskelbęs straipsnį prestižiniame mokslo žurnale

2022 08 30

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos doktorantas vyr. instruktorius mjr. Gintautas Razma žengė dar vieną svarbų žingsnį, ruošdamasis Akademijoje apginti socialinių mokslų srities disertaciją ir įgyti gynybos studijų krypties politikos mokslų daktaro laipsnį.
 
Pasirodė pirmasis karininko straipsnis prestižiniame britų žurnale „Defence Studies“ („Gynybos studijos“, nuoroda į straipsnį https://doi.org/10.1080/14702436.2022.2113516), kuris rodo reikšmingą autoriaus pasiekimą – tarptautinį pripažinimą gynybos studijų kryptyje. Taip pat tai yra ir pirmoji šiame leidinyje Lietuvos karo akademijai atstovaujančio doktoranto publikacija, kuri prisideda prie mokymo įstaigos vardo, o kartu ir šalies garsinimo pasaulyje.
 
Visa tai norint pasiekti, kalbėdamas apie 2 metus trukusį darbą, pabrėžia mjr. G. Razma, reikėjo įdėti daug pastangų. „Šiame kelyje reikėjo pereiti begalę filtrų, ne kartą tekstą teko taisyti ir tobulinti, – pasakoja autorius. – Turėjau reikšmingai išplėsti savo ryžto ir kantrybės ribas, bet dabar galiu džiaugtis tiek savo pasiekimais, tiek mūsų Alma Mater (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos) pripažinimu.“ Karininkas taip pat pažymi didelį darbo vadovės prof. dr. Irminos Matonytės indėlį, mokslinių tekstų britų redaktoriaus Rono Ringerio konsultacijų rengiant straipsnį publikuoti prestižiniame mokslo žurnale reikšmę.
 
Doktorantas, vadovaujamas prof. dr. I. Matonytės, rengia mokslo daktaro disertaciją „Daugiasluoksnės gynybos politikos valdysenos poveikis karinėms ir sukarintoms struktūroms: Baltijos šalių atvejų studija (1990–2019)“, kurioje keliamas uždavinys ištirti ir paaiškinti daugiasluoksnės gynybos politikos valdysenos poveikio Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinėms ir sukarintoms (kovinėms) struktūroms specifiką. Žvelgiant į šiuolaikinę saugumo situaciją Europos regione galima pagrįstai tikėtis, kad ši studija pasiūlys reikšmingų įžvalgų, savitą požiūrį į Baltijos regiono gynybos reikalus.
 
Mjr. G. Razma yra Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karybos studijų grupės Taktikos sekcijos vyriausiasis instruktorius. Per 15 tarnybos Lietuvos kariuomenėje metų karininkas įgijo tvirtus vadybos, lyderystės ir karybos pagrindus. Įvairių praktinių ir mokslinių pasiekimų karinėje institucijoje pripažinimas paskatino jį įsilieti į akademinę bendruomenę.
 
Karininkas taip pat yra parengęs Karo akademijos išleistą analitinę esė „Karinių terminų rekonstrukcijos“, kuri visų pirma skirta kariūnams, kad jie, pasak autoriaus, praplėstų savo akiratį ir suvoktų, kokia jų studijų Karo akademijoje prasmė ir paskirtis. Leidinyje sprendžiama Lietuvos karinei bendruomenei aktuali praktinė problema – vis dar stokojama išsamių svarbiausių lietuviškų karybos terminų paaiškinimų. Jame analizuojamos ir rekonstruojamos svarbiausių lietuviškų karybos terminų prasmės ir pateikiami alternatyvūs jų paaiškinimai.
 
Su knyga galima susipažinti Lietuvos karo akademijos interneto svetainės skyrelyje „LKA leidiniai“ >>>.
 
Nuotraukose (aut. Eimantas Genys) – mjr. Gintautas Razma pristato esė „Karinių terminų rekonstrukcijos“