Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijos magistrantai apgynė savo baigiamuosius darbus

2022 06 22

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje birželio 21–22 d. vyko ištęstinių magistrantūros Gynybos studijų ir Karinės diplomatijos programų baigiamųjų darbų gynimas.
 
Gynybos studijų programos magistrantai pasirinko naujas ir aktualias temas, susijusias su įvairiais nacionalinio saugumo ir šalies gynybos aspektais. Darbuose buvo analizuojama autonominių ginklų sistemų ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos taikinių atrankos proceso atitiktis tarptautinės humanitarinės teisės principams, sprendimų priėmimas veikiant neapibrėžtumo sąlygomis Karo medicinos tarnyboje, nedarbo pokyčiai pandemijos laikotarpiu, investicijos į Karines jūrų pajėgas keičiantis šalies saugumo aplinkai ir tarpinstitucinio atsako nelegalaus sienos kirtimo krizės Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje 2021 m. metu koordinavimas.
 
Komisija, išklausiusi darbų pristatymus, recenzentų ir darbo vadovų atsiliepimus, nutarė visiems 5 Gynybos studijų programos IMGS20 grupės klausytojams, sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus, suteikti socialinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.
 
Karinės diplomatijos programos baigiamųjų darbų temos susijusios su JAV ir Ukrainos strategine partneryste, Kaliningrado karinio forposto remilitarizavimo poveikiu Baltijos šalių saugumui, paliaubų sutarčių laikymosi veiksniais, (ne)efektyvia Lietuvos politikų krizių komunikacija COVID-19 pandemijos metu, strateginės komunikacijos įgyvendinimo problemomis 2021 m. migrantų krizės Lietuvoje metu, psichologinėmis operacijomis šiuolaikinio karo kontekste Rusijos ir Ukrainos karo atveju.
 
Komisija visiems 6 Karinės diplomatijos programos IMKD20 grupės klausytojams, sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus, nutarė suteikti socialinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.
 
Ištęstinės magistrantūros studijos Lietuvos karo akademijoje organizuojamos nuo 2002 m. Nuo tada jas jau baigė 333 absolventai. Magistro laipsnį gali įgyti ne tik karininkai, bet ir puskarininkiai, Valstybės saugumo departamente, krašto apsaugos sistemoje dirbantys ir tarnaujantys asmenys.
 
Šių metų Lietuvos karo akademijos ištęstinių magistrantūros studijų programų absolventams diplomai bus įteikiami ir magistro kvalifikaciniai laipsniai suteikti liepos 5 d
 
Eimanto Genio nuotraukose – magistrantūros baigiamųjų darbų gynimas