Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijos karininkas įvertintas tarptautiniu mastu

2022 10 07

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos instruktoriaus ir doktoranto mjr. Gintauto Razmos straipsnis bus išspausdintas prestižiniame, šimtametes tradicijas puoselėjančiame JAV karinės minties žurnale „Military Review“ (plačiau >).
 
Šis straipsnis, pasakoja karininkas, gimė po daugiau kaip penkerių metų prasmingos tarnybos Lietuvos karo akademijoje, mokant kariūnus, aspirantus, kursų klausytojus, o nuo šiol ir Ukrainos kadetus vieno karinio rengimo dalykų – padalinių valdymo procedūrų. Autorius rėmėsi tiek praktinės karybos, tiek politikos mokslų doktorantūros studijų žiniomis, todėl straipsnis turėtų sudominti visų lygių vadus, saugumo ir gynybos specialistus.
 
Mjr. Gintauto Razmos straipsnis patenka į 2022 m. žurnalo „Exclusive“ numerį. Tai rodo karininko kaip tyrėjo pripažinimą, taip pat Lietuvos karo akademijos kaip mokslo įstaigos įvertinimą.
 
Pasak karininko, gautos recenzijos jam leido patobulinti straipsnį, kad jis atitiktų aukštesnius kokybės standartus, nes žurnale spausdinami tik labai konkretūs, aktualūs straipsniai, kuriuose gvildenamos saugumo ir gynybos problemos iš paskutinio, t. y. karinio, argumento perspektyvos. „Būtent tai man ir pavyko padaryti“, – džiaugiasi majoras.
 
Mjr. Gintautas Razma, reaguodamas į publikacijos sėkmę, atkreipia dėmesį, kad joks darbas niekada nebūna vieno žmogaus pastangų rezultatas. Šis straipsnis ne išimtis: „Pirmoji padėka skirta darbo vadovei Irminai Matonytei. Taip pat nuoširdžiai noriu padėkoti buvusiems ir dabartiniams tiesioginiams viršininkams, profesionaliam mokslinių tekstų britų redaktoriui Ronui Ringersui ir, žinoma, savo mokiniams, t. y. kariūnams, aspirantams, klausytojams ir Ukrainos kadetams.“
 
Šio straipsnio tarptautinis įvertinimas dar vienu žingsniu Lietuvos karo akademijos karininką priartina prie daktaro disertacijos gynimo ir gynybos studijų krypties politikos mokslų daktaro laipsnio.
 
Eimanto Genio nuotraukos