Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijos absolventams suteiktas pirmasis karininko laipsnis

2022 07 08

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išleido 29-ąją absolventų laidą. Liepos 8 d. Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 44 kariūnams suteikė pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. 37 vaikinai ir 7 merginos prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę.
 
Iš prisiekusių leitenantų 34 – būsimi Sausumos pajėgų, 2 – Karinių jūrų ir 6 – Karinių oro pajėgų karininkai, 1 – tarnaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione, 1 – Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre.
 
„Lietuvos karininkų gretas ką tik papildė būrys Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Visi jie prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai ir negailėdami nei jėgų, nei gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Tai – vienas didžiausių ir garbingiausių įsipareigojimų. Jis dar svarbesnis tampa tęsiantis brutaliai Rusijos karinei agresijai Ukrainoje, kuri tik dar labiau išryškino visų žmonių pareigą prisidėti prie savo šalies gynybos stiprinimo, – susirinkusiems sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas. – Visi šiandien prisiekę karininkai turės pasitelkti studijų metais įgytas profesines žinias, sukauptą patirtį ir asmeninius gebėjimus, kad taptų vadais, kurių pavyzdžiu galės sekti jiems patikėti kariai. Nuo jūsų kasdienio darbo, tvirtų moralinių principų ir drąsos pasitikti iššūkius didele dalimi priklausys ir visų Lietuvos žmonių ryžtas stovėti savo Tėvynės sargyboje, ją saugoti ir branginti.“
 
Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas kreipėsi į Karo akademijos absolventus: „Pasirinkote Lietuvos kariuomenę, pasirinkote pasiruošimą ginti mūsų valstybę ir pasiryžimą aukoti šiandieną dėl Lietuvos rytojaus. Puoselėjate atsakomybės ir pareigos jausmus, kurie, tikiu, šiandien dar tvirtesni. Tapote stipresni – ne tik dvasia, bet ir vertybėmis, kompetencijomis, žiniomis. Esate mūsų valstybės ir visų mūsų atrama. Pirmasis karininko – leitenanto – laipsnis leidžia mums jumis didžiuotis, tačiau dar ne kartą skatinsite pasididžiavimą jumis įveikę savo ateities iššūkius. Istorija mus moko, kad Lietuva visada rinkosi laisvės kelią. Todėl savo pasirinktame Lietuvos kariuomenės kelyje nepamirškite gerbti tų, kurie kovojo ir žuvo dėl mūsų šiandieninės laisvės spręsti, kaip ir dėl ko mes kiekvienas gyvename“, – linkėjo ministras.
 
„Galite didžiuotis tapę ne vien Lietuvos, bet ir stipriausio pasaulyje gynybinio aljanso – NATO karininkais. Karininko profesija – tai darbas su žmonėmis ir dėl žmonių. Kiekvieną dieną augsite, keisitės ir keisite kitus. Būrio vadas atsakingas už jam patikėtus karius ir užduoties įvykdymą. Nuo būrio vado sprendimo priklauso mūšio sėkmė ir karių gyvybės. Tai – garbinga pareiga ir didelė atsakomybė, kuriai esate pasiruošę. Esate ne tik šalies gynėjai, bet ir statytojai. Šalies klestėjimas ir augimas yra tiesiogiai susijęs su saugumu. Išnaudokite įgytas žinias ir asmenines savybes, komandos jėgas, kad netektų pajusti, ką reiškia dėl agresoriaus veiksmų griūnanti šalis“, – pabrėžė Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius susirinkusiesiems pristatė aikštėje stovinčius absolventus: „Iniciatyvūs, užsispyrę ir motyvuoti kariai – taip šio kurso kariūnus apibūna instruktoriai ir vadai. Jie stovi jūsų akivaizdoje, pasiruošę įgytas žinias pritaikyti tarnybos vietose. Matome pasitempusius, kupinus ryžto ir pasitikėjimo savimi būsimus vadus. Žinau, kad šie būsimieji karininkai bus pirmiausia žmoniški ir teisingi, drąsiai prisiims atsakomybę ir priims tinkamiausius sprendimus net ir pačiose sudėtingiausiose situacijose. Prireikus – be menkiausių abejonių atliks pareigą Tėvynei.“
 
Tradiciškai už mokslo rezultatus ir kitus laimėjimus buvo apdovanotas geriausias Lietuvos karo akademijos absolventas. Šiais metais šis garbingas titulas teko Rūtai Visockytei, kuri išsiskyrė puikiais studijų įvertinimais, aktyvumu, aukšta motyvacija ir lyderyste. Savo kalboje susirinkusiesiems ji pabrėžė, kad visų stojančiųjų į Lietuvos karo akademiją pasirinkimas atliepia jų pašaukimą tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms.
 
Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas kaip kario garbės simbolį jai įteikė kardą, Australijos Kanberos lietuvių bendruomenė skyrė piniginę premiją.
 
Prisiekusius leitenantus palaimino Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris ir Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas mjr. Mindaugas Sabonis.
 
Ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė, užsienio šalių gynybos atašė, aukštųjų mokyklų atstovai, buvę Karo akademijos viršininkai, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai, atsargos ir dimisijos karininkai, jaunieji šauliai, Generolo Povilo Plechavičiaus licėjaus kadetai, Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos moksleiviai, absolventų tėveliai ir artimieji, kiti garbūs svečiai.
 
Lietuvos karo akademijoje krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius bei prorektorius mokslui ir studijoms Mantas Bileišis absolventams įteikė bakalauro studijų diplomus.
 
Kariūnai mokėsi pagal Nacionalinio saugumo ir gynybos, Gynybos technologijų vadybos ir Tarptautinių santykių bakalauro studijų programas, taip pat pagal karinio rengimo programą. Daugumai jų buvo įteikti pėstininkų būrio vado kvalifikaciniai pažymėjimai, taip pat pažymos apie išeitas Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo ir Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programas.
 
Ceremonijos išvakarėse kariūnams buvo įteikti absolventų ženklai ir žiedai. Tai – svarbus tradicinis ritualas prieš jiems tampant leitenantais ir atsisveikinant su Akademija.
 
Akademijos viršininkas Lietuvos karo akademijos medaliu apdovanojo už geriausius studijų metų rezultatus ir pagal baigiamojo darbo įvertinimą, nepriekaištingai eitas pareigas ir kitus kriterijus geriausiai įvertintus kariūnus – Dominyką Krutulį ir Emiliją Smitriūtę. Tęsiant pradėtą tradiciją, Lietuvos Rotary klubas bakalauro studijų absolventus, kurie buvo įvertinti aukščiausiu balu už bakalauro darbo parengimą – Miglę Petrevičiūtę, Dominyką Krutulį ir Kiprą Tamošaitį, apdovanojo vardine Rotary stipendija.
 
Už patriotiškų, dorų piliečių išauginimą ir valstybės saugumo stiprinimą buvo įteiktos trys Lietuvos trispalvės geriausių 29-osios laidos absolventų artimiesiems.
 
Absolventus muzikos kūriniais pasveikino Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio kpt. Egidijaus Ališausko, taip pat koncertmeisterė Ieva Marmienė su geriausia absolvente Rūta Visockyte.
 
Šventę vainikavo jau tradiciniu tapęs ritualas – absolventai Lietuvos karo akademijos kiemelyje pasodino 29-osios laidos ąžuoliuką.
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, tel. +370 620 48976, KATT 24 523, el. p. [email protected]
 
Eimanto Genio nuotraukos