Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijoje prasidėjo kvalifikaciniai Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursai

2022 10 03

Spalio 3 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje prasidėjo kvalifikaciniai Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursai (VJŠKK), kurie tęsis iki gruodžio 16 d. Juose dalyvaus įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių kariai, iš viso 41 klausytojas
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika kursų dalyviams palinkėjo sėkmės ir patarė įgyti kuo daugiau žinių ir jas pritaikyti tarnybos metu. „Svarbu, kad visada būtumėte pasiruošę jas panaudoti pagal situaciją ir poreikį ne tada, kai jūsų vadovybė pasakys, bet dar prieš tai. Kai būsite pasirengę profesionaliai ir psichologiškai, jūsų komanda taip pat bus pasirengusi veikti ir viską tinkamai atlikti“, – kalbėjo generolas.
 
VJŠKK siekiama toliau ugdyti vado lyderio savybes, karininkams reikalingus įgūdžius, kad jie gebėtų įgytas žinias taikyti eidami kuopos vado ir bataliono lygmens štabo karininko pareigas.
 
Kursų klausytojams bus dėstomi karinio administravimo, karininko (lyderio) ugdymo, taktikos dalykai. Jie turės išmokti taikyti padalinių valdymo procedūras planuodami karines operacijas kuopos lygmeniu, karinio sprendimo priėmimo proceso principus planuodami karines operacijas bataliono lygmeniu, planuoti ir organizuoti kuopos kasdienę veiklą ir žmogiškuosius išteklius. Su esamais ir būsimais kuopų vadais patirtimi dalysis Vytauto Didžiojo karininkų kursų karininkai, kviestiniai instruktoriai ir specialistai.
 
Šio lygmens parengimas būtinas kapitono pareigoms eiti, šiam kariniam laipsniui gauti ir kandidatuoti į L2B lygmens kursus.
 
Eimanto Genio nuotraukos