Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijoje lankėsi NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietės vadas

2022 10 27

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje spalio 27 d. lankėsi NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietės (angl. The Supreme Allied Commander Transformation) vado generolo Philippe’o Lavigne’o vadovaujama delegacija.
 
Svečiai susitiko su Akademijos viršininku brg. gen. Almantu Leika ir kitais atstovais. Jiems buvo pristatyta Akademijos veikla, plėtojamo tarptautinio bendradarbiavimo ir dalyvavimo „Erasmus+“ studijų programoje kryptys ir rezultatai, kariūnų ir karininkų studijos šioje aukštojoje mokykloje, karinis ir profesinis rengimas, lyderio ugdymo programa, čia organizuojami kursai.
 
Susitikime taip pat buvo atkreiptas dėmesys į Lietuvos karo akademijos indėlį, pastaraisiais metais Krašto apsaugos ministerijai vis daugiau įsitraukiant į Lietuvos karo ir gynybos pramonės vystymą.
 
Akademijoje 2020 m. įkurtas Gynybos inovacijų centras – pirmasis tokio pobūdžio kompetencijų centras krašto apsaugos sistemoje. Jis padeda identifikuoti ir išgryninti jos gynybos inovacijų poreikius, skatina bendradarbiavimą su užsienio mokslo įstaigomis, socialiniais, verslo ir mokslo partneriais Lietuvoje, supažindina krašto apsaugos sistemos atstovus su Lietuvos verslo plėtojamomis aukštosiomis technologijomis ir pasiekimais gynybos srityje, įgyvendina gynybos inovacijas skatinančius projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.
 
Lankydamasis Lietuvos karo akademijoje gen. Philippe’as Lavigne’as kariūnams, dėstytojams ir kariams pristatė atstovaujamos vadavietės struktūrą, prioritetus ir užduotis, NATO gynybos, atgrasymo ir atsparumo principus.
 
Generolas pabrėžė, kad Šiaurės Atlanto aljansui pasisekė, kad Lietuvos valstybė yra jo narė, nes ji rodo gerą pavyzdį kitoms valstybėms, ypač pastaruoju metu, teikdama didelę paramą Ukrainai.
 
„Būkite drąsūs ir žiūrėkite 20 metų ar dar daugiau į priekį, jau dabar ruoškitės ateičiai, – klausytojams patarė generolas. – Mūsų užduotis nėra lengva ypač dėl to, kad viskas labai greitai keičiasi. Svarbu atsiminti taisyklę, kad rytojaus karo nelaimėsime remdamiesi tik praeities karų patirtimi. Žinoma, mes mokomės iš karo Ukrainoje, tačiau reikia nuolat galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą, kaip savo užduotis atlikti geriau ir greičiau, kaip geriausiai pasitarnauti savo šaliai.“
 
Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika padėkojo generolui Philippe’ui Lavigne’ui už apsilankymą ir Aljanso pristatymą, domėjimąsi Lietuvos karininkų rengimu ir Akademijos indėliu skatinant gynybos inovacijas šalyje.
 
NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadas vizito Lietuvoje metu taip pat susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu gen. ltn. Valdemaru Rupšiu, Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktoriumi Vaidotu Urbeliu ir Regioninio kibernetinės gynybos centro direktoriumi plk. Romualdu Petkevičiumi, lankėsi NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre.
 
Eimanto Genio nuotraukose – gen. Philippe’o Lavigne’o vizitas Lietuvos karo akademijoje