Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijoje – Jungtinių ekspedicinių pajėgų atstovo vizitas

2022 05 13

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gegužės 13 d. lankėsi Jungtinės Karalystės vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) Lietuvoje dislokuoto Nuolatinio jungtinių pajėgų štabo viršininkas brg. gen. Jo Butterfillas.
 
Brigados generolas susitiko su Akademijos viršininku plk. Juozu Kačergiumi, viršininko pavaduotoju ugdymui plk. ltn. Eugenijumi Lastausku, prorektoriumi studijoms ir mokslui dr. Mantu Bileišiu, instruktoriais, atsakingais už kariūnų karinį rengimą. Jam buvo pristatyta Akademijos istorija, muziejus, generolas išreiškė didelį susidomėjimą tuo, kaip rengiami būsimi karininkai.
 
Svečias Akademijos karininkams pristatė Jungtinių ekspedicinių pajėgų struktūrą, užduotis ir iššūkius, kurie kyla šiam junginiui.
 
Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra aukštos parengties daugiašalis junginys, įkurtas 2015 metais ir sudarytas iš dešimties Europos valstybių partnerių (Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Suomijos) skiriamų jūrų, oro, sausumos pajėgumų. Šios pajėgos skirtos reaguoti į netikėtas krizines situacijas Europoje ir už jos ribų, pradedant humanitarine parama, atgrasymu ir baigiant kovinėmis operacijomis, vykdomomis su Europos Sąjungos, NATO ar Jungtinių Tautų mandatu.
 
Eimanto Genio nuotraukos