Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2022 m.

Lietuvos karo akademijai vadovauti pradeda brigados generolas Almantas Leika

2022 09 02

Rugsėjo 2 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje nauji mokslo metai prasidėjo Akademijos viršininko keitimosi ceremonija. Pagal Lietuvos kariuomenės tradicijas Karo akademijai vadovavęs pulkininkas Juozas Kačergius Akademijos vėliavą perdavė krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui, kuris ją įteikė Karo akademijai pradedančiam vadovauti brigados generolui Almantui Leikai.
 
Sveikindamas susirinkusiuosius, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas kreipėsi į kariūnus, pradedančius naujus mokslo metus: „Studijų metu puikūs, patyrę Akademijos profesionalai, instruktoriai ir dėstytojai, suteiks jums daugybę gerų žinių, duos įvairių užduočių. Pasinaudokite tuo, taip pat veikite ir tikėkite tuo, ką darote. Lietuvos kariuomenė šiuo metu stipri kaip niekada anksčiau – turime pačią moderniausią ginkluotę ir esame stipriausio ir galingiausio pasaulyje gynybinio aljanso – NATO – nariai. Vis dėlto svarbiausia kariuomenės dalis yra išsilavinę, sveiki, drąsūs ir motyvuoti karininkai, kurie ves savo karius į pergalę.“
 
„Kariūnai, jūs esate Lietuvos gynėjai. Ne kada nors – rytoj ar po metų, bet šiuo metu. Visi, prisiekę ar netrukus prisieksiantys negailėdami jėgų ir gyvybės ginti mūsų valstybę. Šiandien, kaip niekad, su viltimi ir tikėjimu, pasitikėjimu žvelgia į jus jūsų artimieji, vadai, visa Lietuva. Tegul tai jus įpareigoja, bet kartu ir įkvepia mokytis, dalytis idėjomis, drąsiau kurti komandą, – linkėjo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys. – Esu įsitikinęs, kad naujasis Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika sėkmingai vadovaus šiai karinei ir akademinei bendruomenei.“
 
Gen. ltn. Valdemaras Rupšys padėkojo plk. J. Kačergiui už puikų vadovavimą Akademijai, rengiančiai karininkus ir taip padedančiai Lietuvos kariuomenei patenkinti vis didėjantį vadų poreikį.
 
Renginyje kartu su Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybe dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas dr. Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų ir vienetų vadai, viršininkai, šalyje reziduojantys užsienio šalių gynybos atašė, buvę Akademijos viršininkai, Lietuvos aukštųjų mokyklų rektoriai ir kiti svečiai, Lietuvos karo akademijos bendruomenė.
 
Naujasis viršininkas brg. gen. Almantas Leika padėkojo krašto apsaugos ministrui ir kariuomenės vadui už pasitikėjimą ir suteiktą garbę vadovauti Karo akademijai, o plk. J. Kačergiui – už lyderystę, nuveiktus darbus ir pagalbą perduodant šias atsakingas pareigas.
 
Kreipdamasis į Akademijos bendruomenę, brg. gen. A. Leika visus susirinkusiuosius pasveikino Mokslo ir žinių dienos proga ir pabrėžė, kad apie Akademijos nuveiktus darbus rengiant karininkus plačiai žinoma tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. „Jaučiu ypatingą garbę ir iššūkį, kad kartu su jumis kaip vieningos komandos narys savo pastangomis galėsiu prisidėti prie šios garbingos misijos įgyvendinimo – Lietuvos kariuomenei ugdyti karininkus, kad jie būtų tikri mūsų tėvynės patriotai, savo srities profesionalai, vadai lyderiai, gebantys vadovauti kariams mūšio lauke ir turintys platų akiratį“, – kalbėjo naujasis Akademijos viršininkas.
 
Tarnybą Lietuvos kariuomenėje brg. gen. Almantas Leika pradėjo 1991 m. pradžioje, sudėtingu valstybei metu, Savanoriškojoje krašto apsaugos tarnyboje kaip kariuomenės kūrėjas savanoris. Karo tarnybos metu dalyvavo mokymuose ir misijose Afganistane, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Olandijoje ir Lenkijoje, ėjo įvairias vadovaujamas pareigas Lietuvos kariuomenės daliniuose, Krašto apsaugos ministerijoje, užsienio institucijose.
 
Brg. gen. A. Leika mokėsi Lietuvos karo akademijoje, Baltijos gynybos koledže, JAV sausumos pajėgų karo koledže.
 
Karininkas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu ir Vyčio Kryžiaus ordino medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Sausio 13-osios atminimo medaliu, kitais kariuomenės, NATO ir užsienio šalių apdovanojimais.
 
Apie Lietuvos karo akademiją
 
Renginio metu Lietuvos karo akademija taip pat minėjo Mokslo ir žinių dieną. Akademija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, suteikianti universitetinį ir karinį išsilavinimą. Ji rengia karininkus lyderius, pasirengusius vadovauti Lietuvos kariuomenės padaliniams karo ir taikos metu.
 
Kariūnams dėsto aukštos kvalifikacijos mokslo laipsnius turintys specialistai dėstytojai ir profesinės patirties tarptautinėse operacijose įgiję karininkai instruktoriai. Lietuvos karo akademiją sėkmingai baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis, būrio vado kvalifikacija ir bakalauro laipsnis. Paprastai jie skiriami į būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės daliniuose.
 
Eimanto Genio nuotraukose Karo akademijos viršininko keitimosi ceremonija
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus viršininkas mjr. Donatas Suchockis, mob. +370 6 204 8976, KATT tel. 24 523, el. p. [email protected].